Profesorowie UWM wśród najlepszych naukowców na świecie

biblioteka uniwersytecka
Aż 12 naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda. W ubiegłym roku było ich 8.

Uniwersytet Stanforda w USA opublikował niedawno ranking TOP 2%, czyli listę 2% najlepszych naukowców na świecie. W tym roku opracował 2 zestawienia.

Pierwsza lista podsumowuje całościowy dorobek uczonych do 2020 roku.  W tym wykazie z Polski znalazło się 957 naukowców ze 147 instytucji (uczelni i instytutów badawczych). Wśród nich jest 7 naukowców z UWM:

 • prof. Krzysztof Selmaj - kierownik Katedry Neurologii na Wydziale Lekarskim
 • prof. Andrzej Siwicki - kierownik Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 • prof. Marios Loukas – prof. wizytujący. Pracował w Katedrze Anatomii na Wydziale Lekarskim w l. 2011-2020
 • prof. Andrzej Grzybowski – kierownik Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim
 • dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM - z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Geoinżynierii
 • prof. Lech Polkowski - kierownik Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
 • prof. Jadwiga Wyszkowska - kierowniczka Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa.

Na liście dotyczącej tylko roku 2020 znajdziemy 1027 osób ze 153 polskich instytucji naukowych. Znajduje się na niej 10 naukowców z UWM.

 • prof. Marios Loukas
 • prof. Ewa Korzeniewska - z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej na Wydziale Geoinżynierii
 • prof. Mariusz Stolarski - kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa
 • prof. Sławomir Gonkowski - z Katedry Fizjologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 • prof. Andrzej Siwicki
 • prof. Krzysztof Selmaj
 • prof. Andrzej Grzybowski
 • dr hab. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM – z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Geoinżynierii
 • dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM - z Katedry Inżynierii Systemów na Wydziale Nauk Technicznych
 • dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM.

 W ub. roku Uniwersytet Stanforda opublikował tylko jedną listę – dorobku całościowego do 2019 r. Zwierała nazwiska 8 naukowców z UWM. Byli to: prof. Andrzej Siwicki, prof. Krzysztof Selmaj, dr hab. Anna Nowak-Węgrzyn z Katedry Pediatrii Klinicznej, prof. Andrzej Grzybowski, prof. Lech Polkowski, dr hab. Dorota Kulikowska, dr hab. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska i dr hab. inż. Magdalena Zielińska.

Listy TOP 2% zostały opracowane w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Zestawienie objęło ponad 100 tysięcy badaczek i badaczy z całego świata. Naukowcy zostali podzieleni są na 22 dziedziny naukowe i 176 dyscyplin.

 

lek

 

 

w kategorii