Profesor Aart de Kruif doktorem honoris causa UWM

prof. Kruif odbiera dyplom doktora h.c. uwm
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Aartowi de Kruifowi. To najważniejsze wyróżnienie przyznał mu za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze weterynaryjnych nauk klinicznych.

Senat szczególnie docenił jego zasługi w zakresie badań nad rozrodem zwierząt gospodarskich oraz zdrowiem stad; za aktywne i skuteczne wdrażanie nowych idei dydaktycznych i edukacyjnych w europejskim kształceniu lekarzy weterynarii; za wspieranie rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w zakresie implementacji europejskich programów i standardów nauczania klinicznego.

Laudację na temat doktora h.c. wygłosił podczas święta UWM (4.06.) prof. Tomasz Janowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. Prof. Aart de Kruif urodził się w 1947r. w Woudenberg w Holandii. Studia weterynaryjne odbył na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia). Początkowo prof. de Kruif pracował jako lekarz weterynarii w Someren (Holandia). W 1987 r. został zatrudniony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Gandawa (Belgia). Jednocześnie został kierownikiem Katedry Rozrodu, Położnictwa i Zdrowia Stad. Funkcję tę sprawował 25 lat.

Pełnił funkcję dziekana WMW w Gandawie w l. 1997-2006. Jako dziekan gruntownie zreformował proces dydaktyczny i podniósł znacznie jakość kształcenia. W wyniku tego wydział stał się jednym z czołowych europejskich wydziałów medycyny weterynaryjnej.

Prof. de Kruif był także współzałożycielem europejskich towarzystw naukowych oraz instytucji organizujących międzynarodowy system dokształcania naukowego i zawodowego, np. EAEVE - stowarzyszenia oceniającego poziom dydaktyki na wydziałach medycyny weterynaryjnej w Europie.

Prof. de Kruif ma imponujący dorobek naukowy: 294 pozycje w bazie Web of Science, z czego 59 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Liczba cytowań jego prac osiągnęła 5890 (indeks H 41).

Tak duże zainteresowanie pracami profesora wynika z aktualności badanej problematyki dla praktyki i gospodarki, stosowania nowoczesnych metodyk badawczych, a także umiejętności publikowania wyników w znanych i poczytnych czasopismach międzynarodowych.

Działalność profesora wykracza poza obszar nauk weterynaryjnych, bowiem jest on członkiem Królewskiej Belgijskiej Akademii Medycyny oraz był członkiem Komitetu Medycznego Rządu Belgijskiego.

Prof. de Kruif wypromował 14 doktorów. Kilku z nich to już znani profesorowie. Jest twórcą gandawskiej szkoły naukowej, bardzo cenionej w Europie i na świecie.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM kontakty z WMW w Gandawie utrzymuje od 20 lat. Uczestniczył w 2 projektach dydaktycznych dotyczących harmonizacji programów nauczania na kierunku weterynaria oraz tworzenia systemu ochrony zdrowia i produkcyjności stad krów mlecznych. Prof. de Kruif umożliwiał także liczne staże kliniczne i szkolenia pracownikom UWM, a także silnie wspierał ich działalność w organizacjach europejskich. Wsparcie działań WMW UWM przez prof. de Kruifa doprowadziło do uzyskania przez wydział akredytacji europejskiej.

Prof. de Kruif ma już tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy).

Nowy doktor h.c. podziękował za wyróżnienie, w tym za laudację prof. Janowskiemu. Zapewnił, że UWM wywarł na nim dobre wrażenie, szczególnie - przyjaźni ludzie na nim pracujący. Zadeklarował wolę dalszej współpracy wydziałów medycyny weterynaryjnej w Gandawie, UWM i Giessen w Niemczech. Następnie wygłosił 20-minutowy wykład na temat nowego zarządzania edukacją weterynaryjną.

Lech Kryszałowicz