Prestiżowe odznaczenie dla dr hab. Marty Kowalczyk

Dr hab. Marta Kowalczyk odbiera odznaczenie
Dr hab. Marta Kowalczyk, pracownik naukowy UWM otrzymała prestiżowe odznaczenie Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (27.05.).

Krzyż pro Merito Melitensi dr hab. Marcie Kowalczyk wręczył dr n. med. Maciej Koszutski, wiceprezydent Zakonu Maltańskiego w Polsce podczas konferencji naukowej poświęconej działalności zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru (konferencja odbyła się w dniach 27-28 maja na UWM). Odznaczenie przyznawane jest za pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy i niepełnosprawnych oraz Zakonu Maltańskiego, którego misja została zatwierdzona w 1113 roku przez papieża Paschalisa. Jej głównym celem, zgodnie z dewizą rycerzy i dam maltańskich „Tuitio fidei et obsequium pauperum" („obrona wiary i pomoc potrzebującym") było początkowo pielęgnowanie, opatrywanie i ochranianie pielgrzymów udających się z Europy do Jerozolimy. Czasy się zmieniały, ale zapotrzebowanie na opiekę nad chorymi i biednymi niezależnie od okoliczności było i nadal jest aktualne i powszechne.

Dr hab. Marta Kowalczyk od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi zajęcia na kierunku nauki o rodzinie na Wydziale Teologii UWM. Z kawalerami maltańskimi zetknęła się po raz pierwszy w latach 90., podczas studiów magisterskich i wykładów z socjologii prowadzonych przez ks. infułata dr. Juliana Żołnierkiewicza, proboszcza parafii p.w. Serca Jezusa w Olsztynie i zarazem Kapelana Konwentualnego ad Honorem. Z sukcesem angażowała się w różnego rodzaju przedsięwzięcia pomocy maltańskiej. Od 2012 roku współpracowała z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, realizując projekty skierowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Napisała „Przewodnik dla seniorów" (Warszawa 2015), który bezpłatnie jest rozprowadzany przez ośrodki pomocy maltańskiej wśród osób starszych oraz współorganizowała sympozjum naukowe „Zakon Maltański wczoraj i dziś na progu 10. stulecia istnienia" (6 czerwca 2014). Sympozjum odbyło się w murach Wydziału Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gromadząc z okazji 900-lecia joannitów wielu znamienitych gości z kraju i z zagranicy.

Ponadto dr hab. Marta Kowalczyk w latach 2005-2011 prowadziła wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Jako publicystka i doradca od 2005 roku współpracuje z gazetą osób niepełnosprawnych „Razem z Tobą" oraz Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że jak dotąd Krzyżem pro Merito Melitensi odznaczono nieliczne Polki - Marię Kaczyńską, Ludgardę Buzek i Elżbietę Penderecką. Cieszmy się, że obecnie jest w tym zacnym gronie nasza koleżanka Marta Kowalczyk, osoba ze wszech miar dobra i wyjątkowa.

ab

w kategorii