Pracuj zespołowo i myśl krytycznie

prelegenci na konferencji naukowej
Sto siedemdziesiąt dziewięć firm z sześciu europejskich krajów przebadali pod kątem umiejętności miękkich uczestnicy projektu UNIFORS, czyli Universities for Future Work Skills 2020. Ustalali w ten sposób, które kompetencje są najbardziej potrzebne na europejskim rynku pracy.

UNIFORS 2020 - czyli Uniwersytety dla przyszłych umiejętności pracowniczych - to międzynarodowy projekt, którego celem jest wychwycenie luk w szkoleniu z umiejętności miękkich w europejskich szkołach wyższych. Skupia 7 partnerów: 5 uniwersytetów - Rumuńsko-Amerykański w Bukareszcie (Rumunia), Szkołę Wyższą Prowincji Liège (Belgia), Uniwersytet w Vigo (Hiszpania) i Politechnikę w Porto (Portugalia) oraz 2 firmy konsultingowe: Infalia – Grecja i Método Estudios Consultores SLU – Hiszpania. Polskę reprezentuje w nim UWM.

Projekt zaczął się w 2020 r. 23 i 24 listopada br. odbyła się w Kortowie konferencja podsumowująca i zamykająca.

W badaniu wzięło udział 179 podmiotów z 6 krajów europejskich – Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Rumunii. Były to głównie firmy, ale nie tylko. W ankiecie uczestniczyły także organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej. Naukowcy zwrócili się z pytaniami zarówno do przedsiębiorstw małych (zatrudniających do 40 osób), jak i większych (z ponad 250 pracownikami). Wśród firm najwięcej było usługowych i produkcyjnych, ale także sporo prowadzących działalność naukową, informatyczną i edukacyjną.

Co ustalili naukowcy biorący udział w projekcie?

Z ankiety przeprowadzonej w poszczególnych krajach wynika, że wśród umiejętności miękkich Belgowie najwyżej cenią: pracę zespołową oraz myślenie krytyczne; Grecy - myślenie kreatywne i myślenie krytyczne, Polacy – pracę zespołową i komunikację interpersonalną; Portugalczycy – myślenie krytyczne i myślenie refleksyjne; Rumuni – umiejętności cyfrowe oraz, na równi, pracę zespołową i podejmowanie decyzji, dla Hiszpanów ważne z kolei jest myślenie krytyczne i pracę zespołową.

Duże firmy najwyżej cenią umiejętności cyfrowe i planowanie. W średnich firmach za najważniejsze uważane są umiejętności cyfrowe oraz, po równo, planowanie i zarządzanie konfliktem. Małe firmy doceniają myślenie krytyczne i zrozumienie międzykulturowe, a mikroprzedsiębiorstwa – pracę zespołową i umiejętności cyfrowe.

Wśród najczęściej wskazywanych kompetencji znalazły się więc myślenie krytyczne i praca zespołowa.

Naukowcy realizujący projekt pytali przedsiębiorców także o to, które umiejętności miękkie najtrudniej znaleźć u nowych młodych pracowników. W Belgii uznano, że takimi kompetencjami są: podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów; w Grecji - podejmowanie decyzji i kreatywne myślnie, w Polsce – jednakowo - rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie; w Portugalii - rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne; w Rumunii – umiejętności cyfrowe i planowanie, a w Hiszpanii – podejmowanie decyzji i myślenie krytyczne.

Duże i średnie przedsiębiorstwa uważają, że najbardziej im brakuje nowych pracowników z umiejętnością zarządzania czasem własnym i innych oraz podejmowania decyzji. Małe firmy wskazywały na myślenie refleksyjne oraz na zarządzanie konfliktami i myślenie analityczne, zaś mikroprzedsiębiorstwa na myślenie refleksyjne i zarządzanie czasem. Według firm najbardziej pożądaną umiejętnością jest podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Projekt został podsumowany. Czy na tym koniec?

- Nie. Opracowaliśmy programu nauczania umiejętności miękkich i materiały dydaktyczne do niego dla nauczycieli oraz innowacyjny kurs online na temat umiejętności miękkich dla studentów. Są one dostępne bezpłatnie na stronie projektu: www.uwm.edu.pl/unifors2020. Są tam także szczegółowe wyniki naszych badań. Wnioski z nich płynące na pewno przydadzą się działom zatrudnienia w firmach, jak też nauczycielom oraz samym studentom przy poszukiwaniu pracy. Zachęcam do zapoznania się z nimi – mówi dr hab. Bogdan Włodarczyk, kierownik Katedry Finansów na WNE, koordynator UNFORS na UWM i organizator konferencji podsumowującej projekt.

Projekt UNIFORS został sfinansowany z programu Erasmus+.

lek

w kategorii