Pracownicy UWM odznaczeni w Dniu Edukacji Narodowej

Nauczyciele 14 października obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Najbardziej zasłużeni pracownicy UWM także odebrali odznaczenia państwowe oraz okolicznościowe wieńczące jubileusz XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli. Nauczyciele akademiccy i zasłużeni pracownicy UWM odebrali wyróżnienia w poniedziałek 14 października. Uroczystość odbyła się w Auli im. Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych. W tym roku odznaczeniami państwowymi za swoją pracę dydaktyczną uhonorowanych zostało ponad 100 osób. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Z kolei prof. Ryszard Górecki, rektor UWM wręczył pracownikom Statuetki Jubileuszowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także Kryształowe Brylanty.

- Dziękuję, że jesteście obecni i ciężko pracujecie dla dobra naszej uczelni. Życzę Wam powodzenia w pracy i życiu osobistym – złożył życzenia rektor.

W święcie nauczycieli wziął udział także prof. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, który pogratulował odznaczonym i życzył, aby uczelnia nadal tak dynamicznie się rozwijała.

Podczas uroczystości zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, który przygotował krótki występ artystyczny.

syla

Odznaczeni pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

Złoty Krzyż Zasługi: prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, prof. zw., prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw.

Srebrny Krzyż Zasługi: dr inż. Cezary Czyżewski, prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik, prof. zw., dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM, prof. dr hab. Andrzej Krankowski, prof. zw.

Brązowy Krzyż Zasługi: dr hab. Sylwester Czaplicki, prof. UWM, dr hab. Sławomir Kursa, dr inż. Krzysztof Rząsa, dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

- postanowienie z 15 stycznia 2019 roku: prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak, prof. zw., prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, prof. zw., dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM, dr hab. Grażyna Furgała-Selezniow, dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM, prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, prof. zw., prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw., mgr Bożenna Koper, mgr inż. Bogusława Krezymon, mgr Zbigniew Kuczawski, mgr Anna Niedziela, mgr Wiesława Olkowska, dr Grzegorz Supady, dr inż. Elżbieta Szafranko, dr Izabela Szatrawska, prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, prof. zw,

- postanowienie z 24 lipca 2019 roku: dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM, dr Andrzej Dawidowicz, dr hab. inż. Bogdan Dubis, prof. UWM, prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, prof. zw., prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz, prof. zw., dr Beata Jeglińska, prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc, prof. zw., dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM, dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM, dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM, prof. dr hab. Janusz Piechocki, prof. zw., prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw., dr Janusz Rozłucki, dr hab. Leszek Szarzyński, prof. UWM, mgr inż. Elżbieta Usowicz,

- postanowienie z 21 listopada 2018 roku: mgr Małgorzata Banasiak, dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM, Bogusław Brzózy, inż. Anna Figiel, dr n. med. Maria Napora, dr Aldona Orłowska, mgr Adam Przybyłek, mgr Elke Sowul, dr n. med.Tadeusz Żechowicz, prof. dr hab. Alicja Żbikowska,

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr hab. Bożena Bogucka, dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM, mgr Małgorzata Derecka, dr inż. Adam Frączyk, dr hab. Iwona Gołaś, prof. UWM, dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM, dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM, dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM, dr hab. Anita Mikołajczyk, dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM, dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, dr Sylwia Stachowska, dr hab. Agnieszka Szczepańska,

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: dr hab. Joanna Banach, prof. UWM, mgr Łukasz Cichowicz, dr hab. Degefe Gemechu, dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM, dr Anna Korzeniewska-Lasota, dr Iza Matusiak-Kempa, dr Małgorzata Obara-Gołębiowska, dr hab. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM, dr Arkadiusz Rychlik, dr hab. Marcin Zieliński, prof. UWM,

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania:

- postanowienie z 7 sierpnia 2018 roku: prof. dr hab. Barbara Adomas, prof. zw., śp. prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prof. zw., mgr Joanna Dominik-Tejkowska, dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UWM, dr inż. Jacek Michalak, śp. dr hab. Joanna Michalak, dr hab. Ryszard Myhan, prof. UWM, prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. dr hab. Janina Pogorzelska, dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, dr hab. Adam Senetra, prof. UWM, ks. prof. dr hab. Juliusz Sztychmiler, mgr Tomasz Żabiński,

- postanowienie z 22 lipca 2019 roku oraz 21 lipca 2017 roku: dr inż. Cezary Czyżewski, dr inż. Jerzy Domański, dr Anna Drońska, prof. dr hab. Anita Franczak, prof. zw., dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, dr hab. Jan Jakóbowski, prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk, prof. zw., ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. zw., dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM, prof. dr hab. Wiera Sądej, dr hab. Małgorzata Tańska, prof. UWM, dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM, mgr Ewa Zuba,

Statuetką Jubileuszową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyróżnieni zostali: dr inż. Wiesław Jastrzebski, prof. dr hab. Gabriel Fordoński, prof. zw., prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw., dr hab. Robert Wójcik, prof. UWM,

Kryształowym Brylantem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyróżnieni zostali:

Prorektorzy: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. dr hab. n med. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Dziekani kadencji 2016-2020: prof. dr hab. szt. muz. Benedykt Błoński, prof. dr hab. Iwona Bogacka, prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik, prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, prof. dr hab. Ewa Dzika, dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM, ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, dr hab. Jan Jakóbowski, prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. dr hab. Roman Kisiel, dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM, prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM, ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz, dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM, ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Dziekani kadencji 2012-2016: dr hab. Janusz Heller, prof. UWM, prof. dr hab. Tadeusz Kamiński (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki), prof. dr hab. Andrzej Koncicki (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów), prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM, prof. dr hab. Wiesław Sobotka, dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM, dr hab. Kazimierz Zwirowicz, prof. UWM, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, dr n. med. Rakesh Jalali, prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa, prof. dr hab. Mariusz Majewski, prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM, prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, dr n. med. Tadeusz Żechowicz, dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. dr hab. Anna Zellma, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Przewodniczący Komisji Senackich: prof. dr hab. Dariusz Choszcz (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych), prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych), prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk (przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej), dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM (przewodnicząca Komisji Wyborczej), prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutowych), mgr inż. Agnieszka Choma-Meus – kwestor, lek. Radosław Borysiuk, dr inż. Aleksander Socha, kanclerz

Kierownicy biur i inne osoby: mgr Izabela Bagińska, mgr Andrzej Góźdź, mgr inż. Monika Górecka, mgr Marzena Hermańska, mgr inż. Irena Kozłowska, mgr Paweł Łojewski, mgr inż. Agnieszka Matejko, mgr inż. Elżbieta Okorska, mgr Anna Pieńczuk, mgr Eliza Popławska-Jodko, mgr inż. Anna Smoczyńska, mgr Maria Sobczak, mgr Wioletta Ustyjańczuk, mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec.

Kryształowym Brylantem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyróżnieni zostali także: dr inż. Jacek Michalak, dr hab. inż. Maciej Neugeubauer, dr hab. Piotr Sołowiej, prof. UWM, dr inż. Zbigniew Warzocha.

w kategorii