Powstaje Regionalny Kongres Społeczno-Gospodarczy

Regionalny Kongres Społeczno-Gospodarczy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przejmuje inicjatywę wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Rektorskiej Jerzy Przyborowski - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaproponował powołanie Regionalnego Kongresu Społeczno-Gospodarczego oraz Rady Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem tej inicjatywy jest zdiagnozowanie oddolnych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców i przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będzie wspólne wypracowanie rozwiązań, które spełniłyby strategiczne cele określone w strategii województwa i zaspokoiły potrzeby regionu. Zdaniem Rektora UWM uczelnie wyższe na czele z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odgrywają ważną rolę w realizacji tych celów.

W skład rady i kongresu wchodziliby przedstawiciele uczelni wyższych, władz regionalnych oraz biznesu. Zgromadzeni na posiedzeniu goście poparli pomysł i zadeklarowali chęć dalszej współpracy.

W Posiedzeniu Rady Rektorskiej wzięli udział przedstawiciele szkół wyższych: insp. dr hab. Iwona Klonowska Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przedstawiciele miast: Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Ełku, Artur Zieliński – Sekretarz Miasta Elbląg, przedstawiciele władz wojewódzkich: Marcin Kuchciński - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Aleksander Socha - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele biznesu: Marcin Burza - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i dr Jarosław Klimczak - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.

Regionalny Kongres Społeczno-Gospodarczy to działania rozciągnięte w czasie i realizowane równolegle w gminach, powiatach i dużych miastach. To dyskusja nad kierunkami rozwoju i związanymi z tym potrzebami, prowadząca do wypracowania, w szerokim gronie, wniosków i rekomendacji.

Pożądane obszary działań kongresu to inwestycje w zdrowie jako nowa specjalizacja regionalna, gospodarka zero i niskoemisyjna, technologie cyfrowe i zrównoważony rozwój.

Rada Rozwoju Społeczno-Gospodarczego to gremium składające się z przedstawicieli najważniejszych jednostek, instytucji i biznesu. Mile będą widziani parlamentarzyści niezależnie od poglądów czy przynależności do partii politycznych.

Według raportu zaprezentowanego przez Rektora Przyborowskiego, mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób) stanowią 96.2% wszystkich firm w regionie, a duże przedsiębiorstwa tylko 0,08%. Z ogromnym niepokojem Rektor odniósł się sytuacji demograficznej na Warmii i Mazurach, a w szczególności podkreślał bardzo niekorzystny trend odpływu ludności z naszego regionu, który w 2019 roku wyniósł 21,8 tys. osób.

Bardzo często podkreślanym problemem w raporcie jest brak współpracy między nauką i biznesem. Współpracę z nauką w roku 2020 podejmowało zaledwie 3% firm w regionie.

 

w kategorii