Posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 13 w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” w Kortowie przy ul. Prawocheńskiego 9 odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu UWM.

 Jego program przewiduje:

1)      przedstawienie aktualnego stanu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów regionalnych,

2)      przyjęcie przez Konwent stanowisk w sprawach:

a)        utworzenia i funkcjonowania Centrum Serca i Mózgu,

b)       wsparcia finansowego uruchomienia i funkcjonowania kierunku fizjoterapia,

c)        poprawy warunków kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i położnictwo oraz utworzenia prawidłowej struktury medycyny sądowej,

d)       wsparcia programu rozwoju Uczelni w związku z poprawą infrastruktury dydaktycznej w Pozortach,

e)        tworzenia możliwości dla pozyskania środków z budżetu centralnego w ramach wieloletniego programu finansowego w celu znacznej poprawy jakości świadczeń zdrowotnych na terenie Olsztyna,

f)         poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej przy obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w tym przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym,

3)      informację na temat programu debaty w sprawie polityki senioralnej, zaplanowanej na 14 czerwca br.

4)      sprawy bieżące i wolne wnioski.

w kategorii