Popularyzacja nauki - mocna strona UWM

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po raz drugi z rzędu zostało jednym z 3 najlepszych w Polsce instytucjonalnych popularyzatorów nauki.

Tak jego pracę ocenili organizatorzy ogólnopolskiego konkursu „Popularyzator Nauki”, czyli serwis informacyjny Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody można zdobyć w 4 podstawowych kategoriach: popularyzatorzy indywidualni; instytucje naukowe; instytucje pozanaukowe oraz media. Kapituła konkursu może też przyznać prestiżową nagrodę specjalną. Otrzymują je również zwycięzcy 2 pozostałych kategorii: nauka w Internecie oraz sponsor popularyzacji. Jak co roku redakcja serwisu PAP - Nauka w Polsce przyzna też pozaregulaminowe wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną.

W tej edycji zainteresowanie konkursem było rekordowe. Nadesłano 101 zgłoszeń. Członkowie kapituły wybrali spośród nich 21 finalistów, po 3 w każdej kategorii. Z tego grona kapituła wybierze ostatecznych zwycięzców w każdej kategorii. Poznamy ich 17 grudnia, podczas konkursowej gali w siedzibie resortu nauki w Warszawie.

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM stanęło w szranki w kategorii instytucje naukowe. Jako konkurentów ma: Aktywny Mały Uniwersytet Latający w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

- Zgłosiliśmy do konkursu inicjatywy, które organizuje i koordynuje Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, czyli Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki i Noc Naukowców. Do udziału w konkursie przekonało nas to, że w tym konkursie w ubiegłym roku w swojej kategorii znaleźliśmy się w pierwszej trójce - informuje Anna Smoczyńska, kierownik biura.

W 7. edycji konkursu nagrodę zdobył prof. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

lek

w kategorii