Polsko-chińska precyzyjna współpraca

Budowa niezawodnego, precyzyjnego systemu pozycjonowania wewnątrz pomieszczeń to cel pierwszej współpracy naukowców z UWM i Chin.

Polscy i chińscy naukowcy przywiązują szczególną wagę do wykorzystania częstotliwości radiowych w pozycjonowaniu wewnątrz budynków (indoor navigation). Chodzi tu o takie systemy jak Wi-Fi, czy najnowocześniejszą technologię ZigBee. Rozwiązania te zapewniają dokładną lokalizację w miejscach, w których satelitarne sygnały GNSS są niedostępne. Niestety, pozycjonowanie we wnętrzach budowli wykorzystujące radiową technologię napotyka na spore ograniczenia spowodowane skutkami środowiskowymi, takimi jak: odbicia sygnału, aktywność ludzi, rzeczy, a zwłaszcza tłumienie przez podłogi i ściany wewnątrz budynków.

Dokładność pozycjonowania wewnątrz pomieszczeń zdecydowanie zwiększa zastosowanie dodatkowej najnowocześniejszej mikro-elektro-mechanicznej technologii MEMS, gdyż w znacznym stopniu eliminuje wspomniane ograniczenia. To właśnie jest szczegółowo analizowane w polsko- chińskich badaniach, które po raz pierwszy UWM prowadzi wspólnie z dwoma chińskimi uniwersytetami - Nanchang University oraz Jiangxi Normal University.

Z ramienia UWM uczestniczy w nich dr inż. Marcin Uradziński z Katedry Astronomii i Geodynamiki Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Współpraca naszego Uniwersytetu z chińskimi naukowcami zaowocowała już ważnym sukcesem naukowym - uzyskaniem w czasie rzeczywistym bardzo precyzyjnej dokładności pozycjonowania wewnątrz pomieszczeń, rzędu 0,5-0,8 m. Takie dokładne wyniki badań osiągnięto po raz pierwszy w Polsce i na świecie. Można je było uzyskać dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń techniki i wspólnie opracowanych algorytmów precyzyjnego pozycjonowania.

Ten nowy system może znaleźć praktyczne zastosowanie w portach lotniczych i terminalach, kopalniach, szpitalach, centrach handlowych, a także w podziemnych parkingach.

Współpraca naukowa dr inż. Marcina Uradzińskiego w dziedzinie geodezji satelitarnej i nawigacji między naukowcami z obu chińskich uniwersytetów, a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim daje kortowskiemu naukowcowi ogromną szansę rozwoju i możliwość korzystania z najnowocześniejszych urządzeń techniki. Nauka i technika w Chinach zrobiła bardzo duży postęp i co najważniejsze, zmniejsza dystans między tym krajem, a krajami wysoko rozwiniętymi. Chińscy profesorowie pracujący na tych renomowanych uniwersytetach i będący światowymi autorytetami wykazują ogromne zainteresowanie międzynarodową współpracą w tej dziedzinie badań naukowych. Potwierdzeniem tego jest realizowany obecnie projekt będący kontynuacją współpracy dr. Uradzińskiego z chińskimi partnerami z lat 2009-2010. Przebywał on wówczas w Wuhan University i tam został zaproszony do udziału w projekcie naukowym dotyczącym precyzyjnego wzajemnego pozycjonowania pojazdów w celu zwiększenia bezpieczeństwa na autostradach. Projekt ten był kontynuacją badań naukowych, które wcześniej realizował podczas rocznego stażu naukowego na Uniwersytecie New Brunswick w Kanadzie. To właśnie tam narodziła się jego współpraca z chińskimi naukowcami, która przyczyniła się do budowy bardzo precyzyjnego systemu kontrolującego ruch pojazdów w czasie rzeczywistym, w celu unikania kolizji drogowych.

Realizując umowę o współpracy naukowo-technicznej między rządem Chińskiej Republiki Ludowej, a rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą badań nad wykorzystaniem technologii MEMS IMU - radia w pozycjonowaniu wewnątrz pomieszczeń, chińscy naukowcy będą przeprowadzać dalsze badania na terenie naszego uniwersytetu w kwietniu 2014 roku.

Dotychczasowe sukcesy naukowe wynikające ze współpracy dr inż. Marcina Uradzińskiego z chińskimi naukowcami zapowiadają kolejny polsko-chiński projekt badawczy. Będzie on dotyczył ochrony i monitorowania największego jeziora w Chinach – Poyang z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii satelitarnych. Przygotowanie i podpisanie tego nowego projektu będzie miało miejsce podczas wspomnianego pobytu chińskich profesorów w Kortowie. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wykorzystanie zdobytego za granicą doświadczenia w monitorowaniu ruchów wybranych obiektów (kopalń, jezior i rzek) na terenie Polski.

mur

 

 

 

 

 

w kategorii