Polskie uczelnie - strategia na Horyzont 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie informacyjne: pt. „Polskie uczelnie - strategia na Horyzont 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych".

Spotkanie odbędzie się 21 marca br. (środa) w godz. 11.00 – 15:00 w Starej Kotłowni ul. R. Prawocheńskiego 9. Organizują je : Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK PB UE) wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) we współpracy z Konfederacją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Spotkanie będzie poświęcone mobilizacji na rzecz zwiększenia udziału polskich uczelni i przemysłu w programie Horyzont 2020. W szczególności udziału instytucji w grantach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz Działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także w konkursach w obszarze Spreading excellence and widening participation (Teaming, Twinning, ERA-Chairs).

Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania wynagrodzeń w programie Horyzont 2020, krajowego wsparcie uczestnictwa w H2020, a także harmonogram przygotowań i wstępna koncepcja 9. Programu Ramowego UE na lata 2021-2028.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce Szkolenia. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Zespół RPK PB UE

w kategorii