Polska w XIX wieku – czas bezpowrotnie stracony czy efektywnie wykorzystany?

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM w przededniu 100-lecia odzyskania niepodległości zaprasza na debatę o XIX w. dla Polski.

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie w przededniu 100-lecia odzyskania niepodległości zaprasza na debatę o wieku XIX dla Polski – czasie rozwoju czy li tylko utraconych szans. Spotkanie będzie miało charakter naukowej dyskusji, wymiany poglądów, przemyśleń i badań.

Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli wybitni badacze XIX wieku z wiodących ośrodków akademickich w kraju, w tym: prof. zw. dr hab. Wiesław Caban (Kielce) – „Polski Sybir w XIX wieku”; dr hab. Martyna Deszczyńska (Warszawa) – „Naród kapłański?” dyskurs o Kościele Katolickim i narodzie w społeczeństwie polskim XIX w.; prof. dr hab. Roman Jurkowski (Olsztyn) – Ziemianie kresowi wobec procesów narodowych; dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW (Warszawa) – Postacie, które wpłynęły na „polski” XIX wiek; dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO (Opole) – Italia unita. Stracony wysiłek Risorgimenta a sprawa polska; dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM (Poznań) – Miasto-modernizacja-narodowość. Przykład poznański; prof. dr hab. Dariusz Nawrot, (Katowice) – Litwa – między Polską a Rosją od powstania kościuszkowskiego do styczniowego; dr hab. Janusz Pezda (Kraków) – Dylematy emigrantów – powrót czy asymilacja?;
dr hab. Stanisław Pijaj (Kraków) – Galicja – mity i rzeczywistość (raz jeszcze); dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ (Łódź) – Brytyjska dyplomacja w kwestii polskiej. Dyskusję podsumuje prof. zw. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań).

Zapraszamy do uczestnictwa i debaty.

Konferencja rozpoczyna się 29 listopada o godz. 15.00 w sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego, natomiast 30 listopada konferencja rozpoczyna się o godz. 9.00 też w tej samej sali.

 

 

w kategorii