Polska i Polacy 1918-2018. Konferencja na Wydziale Nauk Społecznych

Instytut Nauk Politycznych UWM zaprasza na konferencję poświęconą obrazowi Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Międzynarodowa Konferencja Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe odbędzie się 4 października

Uroczysta inauguracja obrad i sesja plenarna odbędzie się o godz. 10.00 w Sali Kopernikowskiej na zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Obrady panelowe toczyć się będą w Bibliotece UWM (ul. Oczapowskiego).

Zamiarem organizatorów jest stworzenie okazji do refleksji i spojrzenia na współczesną historię Polski z perspektywy minionych lat niepodległości. Konferencja ma stać się forum wymiany myśli oraz przedstawienia wyników badań na temat istotnych dla państwa i narodu wydarzeń.