Polska i Polacy 1918-2018. Dyskusja politologów

konferencja Polska i Polacy 1918-2018.Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe.
Jaka jest kultura polityczna Polaków? Kwestie mniejszości narodowych w okresie międzywojennym i po II wojnie. Niepodległa Rzeczypospolita w perspektywie historycznej – naukowcy z Instytutu Nauk politycznych UWM dyskutowali o Polsce w 100-lecie niepodległości (4.10.)

W powszechnej debacie polskiego środowiska naukowego o Polsce i Polakach na przestrzeni 100 lat niepodległości nie zabrakło głosu naukowców z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do dyskusji o przemianach politycznych, społecznych i kulturalnych Polaków od uzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych zaprosili socjologów i politologów z ośrodków naukowych całej Polski. W konferencji wzięli udział także naukowcy z ośrodków naukowych Ukrainy i Niemiec.

Debatę otworzył referat „Kultura polityczna Polaków (analiza historyczno-politologiczna)” prof. dr. hab. Karola Janowskiego z warszawskiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, historyka, politologa, specjalizującego się w problematyce teorii polityki.

- Nie ma definicji kultury politycznej, można co najwyżej podjąć próbę jej zdiagnozowania lub ulokować ją pośród znanych typów. Generalnie można powiedzieć, że Polacy osiągnęli stan określany jako etap przejściowy. Od niedemokratycznych form sprawowania władzy i uprawiania polityki, czyli braku wzorców z przeszłości w czasach szlacheckich a potem w okresie międzywojennym poprzez względnie stabilny ale pozbawiony elementów demokracji okres powojenny. Rok 1989 przyniósł szeroko pojętą wolność, z której różnie korzystano i demokrację. Stajemy przed wieloma niewiadomymi, z jednej strony jest konflikt, który jest rozdmuchiwany, z drugiej strony brak efektywnej alternatywy. Twardym jądrem kultury politycznej jest kultura prawna, a tu następuje zwichnięcie. Kolejną kwestią jest odejście od konsensusu na rzecz konfliktu. Kultura polityczna towarzyszy przeobrażeniom systemu politycznego, a tu mamy do czynienia ze stanem jeszcze nie zakończonym. Pozostaje kwestią otwartą, a jakim kierunku idą elementy kultury politycznej: udział we władzy, styl uprawiania polityki, styl sprawowania rządów. Nie jest znany ostateczny efekt przeobrażeń – twierdzi prof. K. Janowski.

Jak podkreślali organizatorzy, celem spotkania było utworzenie forum wymiany myśli oraz przedstawienia wyników badań na temat istotnych dla państwa i narodu wydarzeń a także do danie okazji do refleksji i spojrzenia na współczesną historię Polski z perspektywy stulecia lat niepodległości.

- Jako politolog i jako obywatelka mogę powiedzieć, że chciałabym, aby Polska była demokratyczna, w Unii Europejskiej. Chciałabym Polski, która szanuje prawa człowieka, z przestrzeganym trójpodziałem władzy – zaznacza prof. Teresa Astramowicz-Leyk, przewodnicząca komitetu naukowego konferencji, pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych UWM.

Ważnym punktem obrad były także referaty poświęcone polskiej mniejszości narodowej we Lwowie po II wojnie światowej, działalności mniejszości ukraińskiej we współczesnej Polsce, walce ewangelików o polskie Mazury po I wojnie oraz wpływowi III rzeczypospolitej na powstanie niepodległej Ukrainy.

W konferencji uczestniczyli politycy – przedstawiciele władz samorządowych Olsztyna. Specjalnym gościem był Marek Mazur, przewodniczący Konwentu przewodniczących Sejmików Województw RP, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Władze Uniwersytetu reprezentował prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

Konferencja "Polska i Polacy 1918-2018.Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe" odbyła się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Z ramienia PTNP w konferencji uczestniczył prof. Arkadiusz Żukowski, przewodniczący PTNP oraz dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM.

mah

Fot. K. Żęgota

w kategorii