Polska Nagroda Innowacyjności dla UWM

W czasie VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został nagrodzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Naszej uczelni przyznano Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021.

Reprezentujący Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie profesor Jerzy Jaroszewski, prorektor do spraw polityki naukowej i badań, nie tylko odebrał stauetkę przyznaną Uniwersytetowi, ale wziął też udział w panelu dyskusyjnym pod hasłem "Innowacje, biznes, nauka". Wspólnie z przedstawicielem Komisji Europejskiej oraz reprezentantami uczelni i firm, prof. Jaroszewski omawiał problemy dotyczące współpracy nauki i biznesu. Mówiono zarówno o barierach, jak i czynnikach ułatwiających budowanie trwałej relacji między uczelniami a przedsiębiorcami. Jedenym z zagadnień poruszanych podczas panelu moderowanego przez Magdalenę Jabłońską, były także sposoby komercjalizowania badań naukowców. 

Polski Kongres Przedsiębiorczości to największe mobilne wydarzenie gospodarcze w Polsce. To, jak podkreślają jego organizatorzy, platforma wymiany eksperckiej wiedzy i ogromnego doświadczenia polskich przedsiębiorców, naukowców oraz polityków tj. prezesów spółek, dyrektorów instytucji, rektorów uczelni, samorządowców oraz ekspertów ds. prawa i gospodarki. Wymiana poglądów i doświadczeń autorytetów nauki, biznesu oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, pozwola wypracować narodowy program przedsiębiorczości rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w dniach 5-7 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Dwa lata wcześniej Kongres odbywał się w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.

 dbp