Polscy samorządowcy z Litwy z wizytą na UWM

Rodacy z Litwy oczekują od Polaków w kraju pomocy we wzmacnianiu polskości, ale także wspierania oświaty. UWM chętnie ich w tym wspomoże.

Ponad czterdzieści osób liczyła delegacja polskich przedstawicieli władz samorządowych Rejonu Trockiego na Litwie, która gościła 7.12. na UWM. Przewodniczył jej Jarosław Narkiewicz - Polak, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej (na zdj. z prawej). W składzie delegacji znaleźli się również Maria Pucz - wicemer samorządu Rejonu Trockiego; Teresa Sołowjowa - radna Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, zastępca dyrektora Domu Kultury w Landwarowie; Alina Kowalewska - radna Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, prezes koła ZPL w Rudziszkach i Tadeusz Tuczkowski - radny Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, prezes koła w Trokach. Oprócz nich w delegacji uczestniczylii dyrektorzy polskich szkół na Litwie, szkoły z rosyjskim językiem nauczania oraz urzędnicy samorządowi. Goście z Litwy przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

UWM i Wspólnotę Polską łączy już kilkunastoletnia współpraca, w którą zaangażowany jest dr inż. Aleksander Socha,  kanclerz UWM. Wspólpraca dotyczy 4 wydziałów: Biologii i Biotechnologii, Humanistycznego, Matematyki i Informatyki oraz Sztuki. Obie strony wspólnie zrealizowały już wiele ważnych przedsięwzięć. Były to: Akademia liderów – cykl obozów edukacyjnych dla młodzieży polskiej (ich uczestnicy poszerzali swoją wiedzę o Polsce i języku polskim uczestnicząc w zajęciach z dziennikarstwa i technik komunikacji społecznych prowadzonych przez wykładowców Wydziału Humanistycznego UWM); międzynarodowy projekt rozwoju kompetencji przyrodniczych we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UWM. Miał na celu podniesienie poziomu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach polskich na Litwie. Obejmował warsztaty metodyczne w Wilnie i w Ostródzie dla nauczycieli z polskich szkół w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim oraz obozy naukowe dla uczniów szkół polskich z Litwy. Wspólnie zrealizowano także międzynarodowy konkurs matematyczny „Z matematyką przez świat” i obóz matematyczny . Imprezy odbyły się latem tego roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki;

Były także warsztaty doskonalące dla nauczycieli muzyki ze szkół polskich na Litwie, realizowane w październiku w Wilnie oraz w grudniu; studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego w szkołach poza granicami kraju - we Włoszech i w Kaliningradzie; obchody 250 rocznicy urodzin Tadeusza Czackiego - twórcy Liceum Krzemienieckiego – realizowane w październiku w Krzemieńcu na Ukrainie. Polscy nauczyciele z Czech odbyli w październiku wizytę studyjną „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, a we wrześniu matematycy uczestniczyli w konferencji naukowej nt. dydaktyki matematyki.

We wspólnych projektach Domu Polonii w Ostródzie i UWM uczestniczyło już kilka tysięcy uczniów i nauczycieli szkół polskich z zagranicy. Jak ważna dla Polaków na Litwie jest oświata - wyjaśniał Jarosław Narkiewicz, wicemarszałek litewskiego Sejmu.

- Po wojnie na Litwie zostali tylko ci Polacy, którzy musieli zostać. Niższy poziom wykształcenia od nich mieli tylko Cyganie. Dlatego, kiedy pojawiły się możliwości, postawiliśmy na oświatę i wykształcenie. To jest dla nas jeden z najważniejszych celów do osiągnięcia. Wykształcony Polak – to dobry i sumienny Polak – zaznaczył wicemarszałek J. Narkiewicz, z wykształcenia nauczyciel matematyki.

Polacy na Litwie wg. marszałka J. Narkiewicza oczekują od rodaków w Polsce wsparcia merytorycznego w nauczaniu. Takie wsparcie obiecał im rektor UWM prof. Ryszard Górecki. Rektor zachęcał polskich samorządowców do zapoznania się z ofertą i warunkami studiowania na UWM i do nakłaniania polskiej młodzieży z Litwy do studiowania w Kortowie. Zaoferował także, szczególnie młodym naukowcom, możliwość wykorzystania nowoczesnej i bogatej bazy naukowej UWM. Przedstawił również możliwość utworzenia wspólnego polsko-litewskiego kierunku na wzór już istniejącego polsko-niemieckiego na Wydziale Nauki o Środowisku.

Goście z zainteresowaniem zwiedzali obiekty UWM, w tym nowo otwarte Centrum Gastronomii i Sztuki Kulinarnej oraz Bibliotekę Uniwersytecką i Starą Kotłownię.

- Będziemy ambasadorami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego u nas w domu, bo to piękna uczelnia – zapewniali.

lek

 

w kategorii