Polonia Restituta – apel właśnie z Olsztyna

wicepremier Gowin i prof. Górecki , rektor UWM
Nadmierna konsumpcja: czy można ją ograniczyć dla dobra środowiska naturalnego i umożliwiania krajom rozwijającym się dogonienia czołówki, aby świat rozwijał się w sposób zrównoważony? Takie i inne pytania stawiali sobie uczestnicy konferencji pt. „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”, która odbyła się 24 września na UWM.

Konferencja "Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój” była 5. konferencją z cyklu 10 pt.Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest to cykl konferencji podejmujących kluczowe dla polskiego społeczeństwa zagadnienia i wartości. Są to: rodzina; praca; przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa; obywatelskość i patriotyzm; wolność, suwerenność i praworządność; ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój; godność i sprawiedliwość społeczna; Europa i pojednanie; kultura i tożsamość; państwo - Kościół; osoba ludzka i jej prawa. Zwieńczeniem tych konferencji będzie międzynarodowy kongres w Krakowie w 2019 r., podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Pomysłodawcą cyklu Polonia Restituta jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw społecznych Konferencji Episkopatu Polski jest jego współorganizatorem. Honorowy patronat nad nim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, w których odbywają się spotkania. Olsztyńska konferencja dotycząca ekologii, solidarności społecznej i zrównoważonego rozwoju była 5. z kolei. Poprzednie odbyły się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Gdańskiej.

Licznie przybyłych gości powitał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, który przedstawił im Uniwersytet i jego osiągnięcia. Olsztyn, jako miejsce konferencji wybrał minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jak się okazało nieprzypadkowo.

- Na UWM naukowcy prowadzą wysokiej jakości badania w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych, uczelnia kształci studentów na wielu kierunkach praktycznych, jest świetnie przygotowana do organizacji tego rodzaju przedsięwzięć i kształcenia studentów. Ma jeden z największych i najładniejszych kampusów. Poza tym ten region należy do najuboższych w kraju i zależało mi na tym, aby właśnie stąd popłynął w świat apel o międzyludzką solidarność – uzasadniał wicepremier Gowin.

Podczas olsztyńskiej konferencji eksperci przeanalizowali w świetle katolickiej nauki społecznej 3 rodzaje środowisk naturalnych, mających wpływ na przyszłość Polski oraz jakość życia jej mieszkańców: środowisko przyrodnicze, społeczne i osobowe.

Postępująca degradacja tych środowisk tworzy realne zagrożenie dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Stanowi ważne wyzwanie natury etycznej, społecznej i politycznej, a także religijnej. Z tym wyzwaniem organizatorzy konferencji zwrócili się do ekspertów różnych nauk. W dyskusji panelowej na temat ekologii integralnej udział wzięli: dr Jarosław Suchoples - ambasador Polski w Helsinkach, Mariusz Orzechowski - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Piotr Woźny - pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze” i ks. dr Janusz Urbańczyk, stały przedstawiciel stolicy apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Ekologia integralna to termin, który pojawił się w encyklice „Laudato si’” papieża Franciszka w 2015 r. Papież wykazuje w niej zależność między ekologią i ekonomią, ekologią środowiska i ekologią człowieka, a przede wszystkim jego kondycją moralną. Systemy społeczne i gospodarcze, w tym ekonomia, muszą pozostać na straży, aby równowaga biologiczna i ekosystemów była zachowana. Moderatorem tej dyskusji był ks. prof. Marian Machinek z Wydziału Teologii UWM.

W drugiej części konferencji w debacie na temat solidarności społecznej dzisiaj uczestniczyli: ks. Piotr Hartkiewicz - dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego w Rybakach, Ewa Błaszczyk - aktorka, współzałożycielka i prezeska fundacji „A kogo”, prof. Michał Wojciechowski z Wydziału Teologii UWM i Michał Wypij - doradca w kancelarii wicepremiera. Dyskusję moderował ks. dr Andrzej Kilanowski z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

Zanim jednak do dyskusji doszło wykład inauguracyjny wygłosił prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. Collegium Medicum UWM. Przedstawił on stan obecny ekologicznej infrastruktury Olsztyna oraz perspektywy rozwoju tej sfery w przyszłości. Podkreślił, że byłoby to niemożliwe bez zaplecza naukowo-medycznego realizowanego w kierowanym przez niego ośrodku akademickim.

Poinformował też, że miasto chce stawiać na rozwój uzdrowiskowej rehabilitacji w połączeniu z nowoczesną bazą do leczenia chorych w Szpitalu Miejskim i nowoczesnym dużym Uniwersyteckim Szpitalem Mariackim. Infrastruktura ta będzie rozbudowywana w pełnej zgodzie ze środowiskiem i przy wykorzystaniu nadzwyczajnych walorów przyrodniczych Olsztyna – lasów, jezior i innych zbiorników wodnych oraz torfu.

“Pomożemy chorym i starszym olsztyniakom i naszym gościom z kraju i zagranicy w powrocie do sprawności” – zapewnił, informując, że inwestycje ekologiczne dadzą miejsca pracy.

W konferencji pt. „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój” wziął udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz metropolita warmiński abp Józef Górzyński i biskup elbląski Jacek Jezierski. Licząca pond 600 miejsc sala konferencyjna uniwersyteckiego centrum konferencyjnego była pełna.

lek

w kategorii