Politolodzy Europy Środkowej na UWM

prof. Arkadiusz Żukowski na mównicy
Wyzwania dla demokracji: procesy polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej - to temat 25. jubileuszowego kongresu politologicznego Europy Środkowej. Wydarzenie tej rangi odbywa się w Olsztynie po raz pierwszy.

O jego organizację UWM starał się od kilku lat. To, że jubileuszowa edycja odbyła się właśnie w Kortowie, nie jest dziełem przypadku: Instytut Nauk Politycznych UWM jest liczącym się ośrodkiem politologicznym nie tylko w Polsce, a jego dyrektor prof. Arkadiusz Żukowski jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego. W kongresie, który odbywa się w Olsztynie 18 i 19 listopada, bierze udział około 150 naukowców z 21 państw, głównie europejskich, ale są też goście z Kanady i Pakistanu. Z ośrodków naukowych w Polsce reprezentowane są uniwersytety: Jagielloński, Łódzki, Warszawski, Śląski, Wrocławski, Opolski, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Mazowiecki Uniwersytet Państwowy w Płocku oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, a także UWM. Z zagranicy przybyli uczeni m.in. z: Uniwersytetu Karla Franzensa z Grazu w Austrii, Karola w Pradze, w Ljubljanie, w Aarhus w Danii, Korwina w Budapeszcie, Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemaitisa na Litwie, Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie, Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech, Politechniki Lwowskiej, w Erywaniu w Armenii, Trackiego w Turcji, Uniwersytetu w Szeged na Węgrzech, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej Narodowego Uniwersytetu Badawczego w Moskwie i Uniwersytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

Wśród uczestników kongresu są także przedstawiciele władz Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych - jego prezydent dr Miro Haczek z Uniwersytetu w Ljubljanie w Słowenii i dr Boglarka Koller z uniwersytetu w Budapeszcie, a także prof. Jerzy Wiatr - pierwszy jego prezydent.

- To dla nas wielki zaszczyt, że ten jubileuszowy kongres obywa się właśnie w Olsztynie na naszym uniwersytecie. Jego tematyka - Wyzwania dla demokracji: procesy polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej w bezpośredni sposób są związane z aktualną sytuacją polityczną w Europie Środkowej. Dlatego podczas kongresu omawiać będziemy zarówno aspekty polityki wewnętrznej wybranych państw, jak i międzynarodowej – mówi prof. Arkadiusz Żukowski.

Oprócz wysłuchania licznych referatów uczestnicy kongresu będą także przysłuchiwać się obradom 2 okrągłych stołów poświęconych wyzwaniom dla nauk politycznych w czasie pandemii i przyszłości nauk politycznych.

Pierwszy referat pt. "Reprezentacja kobiet i demokracja w Europie Środkowej" wygłosiła dr Anna Gwiazda z King’s College w Londynie. Dr Gwiazda mówiła m.in. o reprezentacji kobiet w parlamentach krajów środkowoeuropejskich. W parlamencie austriackim jest ich 40%, w polskim i litewskim po 28%, w słoweńskim - 27, w czeskim i słowackim - 23 i w węgierskim – 12%. W Europie pod tym względem największy udział mają kobiety w parlamencie szwedzkim – ponad 70%. Nawet duży udział kobiet w strukturach władzy nie przekłada się jednak na ich siłę polityczną. Dlaczego?

- Kobiety reprezentują różne poglądy polityczne i społeczne, od skrajnie konserwatywnych po feministyczne, a to osłabia ich moc sprawczą – wyjaśniała dr Gwiazda.

Organizatorem kongresu jest Instytut Nauk Politycznych UWM, a jego głównym „motorem napędowym” dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM. Finansuje wydarzenie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

lek

w kategorii