Polacy, Turcy i Słowacy na warsztatach w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM

W Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM odbyły się międzynarodowe warsztaty, w których wzięli udział studenci i wykładowcy z uniwersytetów w Turcji i na Słowacji. Tematem spotkania był krajobraz, architektura i wiejska turystyka.

Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki programowi Erasmus+ i projektowi ReRural. W ciągu trzech dni po jedenastu uczestników z Polski, Turcji i Słowacji uczestniczyło w bogatym programie obejmującym m.in. prelekcje, warsztaty i wizyty studyjne w okolicznych wsiach takich jak: Bartążek, Bartąg, Ruś czy Stawiguda. Studenci odwiedzili również najważniejsze obiekty zrewitalizowane w Olsztynie, w tym Muzeum Nowoczesności, Bet Tahara Centrum Dialogu Międzykulturowego Fundacji BORUSSIA czy naszą Starą Kotłownię.

Warsztaty dotyczą odnowy założeń zabytkowych oraz analizy krajobrazowej w kontekście ochrony wartości kulturowych. Studenci złożyli propozycje projektowe i strategiczne dotyczące możliwości wykorzystania miejsc i obiektów w celach turystycznych – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM, kierowniczka Katedry Architektury Krajobrazu UWM.

Prof. Jaszczak ze swoim zespołem i ze studentami stale współpracują z Uniwersytetem Eskisehir Osmangazi w Turcji oraz z Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie. Realizują wspólne projekty, jeżdżą na staże na te uczelnie a doktoranci i studenci z Turcji i ze Słowacji przyjeżdżają do Olsztyna.

Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy lub realizujemy wiele projektów, które służą społeczności akademickiej w wielu różnych krajach – dodaje prof. Jaszczak.

Uczestników odwiedziliśmy ostatniego dnia warsztatów. W siedzibie Katedry Architektury Krajobrazu UWM w Kortowie czuć było przyjazną i sprzyjającą twórczemu myśleniu atmosferę. Cemile Ece, doktorantka z uniwersytetu Eskisehir Osmangazi, która gości na UWM po raz drugi, nazwała nawet Olsztyn swoim drugim domem.

Olsztyn jest dla mnie jak drugi dom. Zawsze jesteśmy tutaj bardzo dobrze przyjmowani. Bardzo się cieszę, że jestem tu po raz kolejny, bo kiedy przyjeżdżamy do Olsztyna to stajemy się bardzo kreatywni i zainspirowani. Lubimy atmosferę, która tutaj panuje – mówiła Cemile Ece, a jej koleżanka i także doktorantka Efnan Ezenel dodała: W pełni zgadzam się z tym, co powiedziała moja koleżanka. – Olsztyn zdecydowanie jest dla nas jak drugi dom, a prof. Jaszczak bardzo się stara, abyśmy jak najwięcej się dowiedzieli i zobaczyli. Dzięki takim warsztatom jak te, można zobaczyć, że współpraca międzynarodowa może przynosić świetne efekty. 

Wszyscy obecni na warsztatach podkreślali, jak ważne jest to, aby zobaczyć, jak funkcjonuje sektor turystyki regionalnej, lokalnej i wiejskiej w innych krajach. Wobec tego reprezentanci wszystkich narodowości zdobyli przydatną wiedzę do swoich dalszych badań naukowych.

Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, doceniam to zwłaszcza po czasach pandemii, kiedy mogliśmy spotykać się wyłącznie on-line. Dla naszych studentów jest to pierwsza okazja od wybuchu pandemii, aby spotkać się na żywo. Wielką zaletą tych warsztatów jest to, że są to zajęcia interdyscyplinarne. Rozwój turystyki także odbywa się na poziomie wielu dziedzin, więc jest to bardzo istotne. Studenci mają okazję dowiedzieć się, jak rozwijać pomysły na rozwój turystyki na terenach wiejskich – jak wykorzystywać kulturowe i historyczne dziedzictwo, ale także jak uczynić atrakcyjną nowoczesną architekturę – mówiła prof. Katarina Kristianova, kierowniczka Centrum Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technologicznego w Bratysławie. 

Z kolei prof. Yasar Sari, dziekan Wydziału Turystyki na Uniwersytecie Eskisehir Osmangazi w Turcji, podkreślił, że wizyta na Warmii i Mazurach jest tym cenniejsza, że region ten posiada wiele walorów turystycznych.

Dla naszych studentów to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak pracują profesorowie w Polsce, a prof. Agnieszka Jaszczak sprawia, że nasza współpraca jest bardzo efektywna. Ponadto macie tu wiele jezior, rzek i lasów – to wielki potencjał jeśli chodzi o turystykę. Macie tutaj naprawdę wspaniale – zachwalał prof. Yasar Sari.

Warsztaty zakończyły się przedstawieniem rozwiązań projektowych oraz koncepcji rozwojowych dla analizowanych w czasie wyjazdu studyjnego do miejscowości w gminie Stawiguda. Dużą pomoc w rozpoznaniu zasobów kulturowych na tym terenie studenci otrzymali od Michała Kontraktowicza - wójta gminy Stawiguda, Przemysława Piecha sołtysa Bartążka , Zofii Sokołowskiej - sołtyski Stawigudy  oraz Andrzeja Małyszki - pasjonata historii z Rusi. Przygotowane przez międzynarodową grupę rozwiązania posłużą do opracowania kierunków rozwoju miejscowości pod względem wykorzystania przestrzeni i walorów krajobrazu oraz szeroko pojmowanej turystyki wiejskiej.

Kontynuacją tematu będą warsztaty na Wydziale Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Już w środę grupa studentów architektury krajobrazu wyjeżdża na Słowację, aby razem z kolegami z Turcji i Słowacji szukać rozwiązań dla miejscowości podmiejskich. Natomiast w marcu przyszłego roku zaplanowany jest wyjazd do tureckiego Eskisehir. Wszystkie działania realizowane są z projektu ReRural (Erasmus+).

 

Marta Wiśniewska