Pokolenie sponiewieranych

Jedno z najlepiej wykształconych pokoleń Polaków zostało sponiewierane przez wadliwe prawo pracy. Przez to mamy najwyższy wskaźnik emigracji podyplomowego pokolenia. Ale emigracja to nie jedyne zagrożenie współczesnego społeczeństwa.

Na pytanie co zagraża człowieczeństwu i jak eliminować lub minimalizować zagrożenia próbowali odpowiedzieć uczeni z Polski i Ukrainy podczas konferencji naukowej „Zagrożone człowieczeństwo. W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych" (22.10.).

Po raz pierwszy uczeni skoncentrowali się na tematyce człowieczeństwa i zagrożeń wynikających z realiów życia 3 lata temu.

- Konferencja cieszyła się wtedy dużym zainteresowaniem i zgromadziła wielu wybitnych naukowców, dlatego postanowiliśmy ją powtórzyć. W tym roku dyskutowaliśmy o trochę innych problemach, bo realia Polski i Europy zmieniły się przez te 3 lata – wyjaśnia dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM z Katedry Pedagogiki Społecznej.

Na pytanie co zagraża społeczeństwu próbował odpowiedzieć prof. Tadeusz Pilch z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, który wprowadził uczestników w problematykę konferencji.

- To bardzo trudne pytanie i zdefiniowanie wszystkich zagrożeń, jest niemożliwe. Są bowiem zagrożenia globalne, takie, jak kryzysy światowe czy ekonomiczne, które odczuwa każda rodzina na świecie. Są też zagrożenia lokalne. Wystarczy spojrzeć na nasze pokolenie, jedno z najlepiej wykształconych pokoleń Polaków, które przez wadliwe prawo pracy zostało sponiewierane. Między innymi śmieciowe umowy sprawiają, że mamy najwyższy wskaźnik emigracji podyplomowego pokolenia – mówił podczas konferencji prof. Tadeusz Pilch.

Zagrożenia dotykają również uniwersytety. System parametryzacji stał się barierą w rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

- Parametryzacja to przyznawanie punktów za aktywność naukową. Przyjmuje się, że punkty te są wspólne dla wszystkich nauk, przy czym preferowane są nauki matematyczno- przyrodnicze. Tymczasem nauki społeczne, tych punktów w poszczególnych czasopismach zdobywają mniej – mówi prof. Andrzej Olubiński, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych UWM. - Aktywności naukowej nie da się przeliczyć. Na chwile obecną wygląda to tak, że im więcej publikacji, tym więcej punktów, a przecież powinno chodzić o jakość, a nie ilość. Osoby, które publikują 15 artykułów rocznie, wcale nie muszą być lepsze od osób, które publikują jeden dobry artykuł. To oczywiście rodzi różnego rodzaju patologie – korupcje, autoplagiatowanie. Wydaje mi się, że system parametryzacji to chybiony pomysł. Trzeba go jeszcze raz zweryfikować i przemyśleć. Zwróćmy uwagę na misję i rolę nauk społecznych, która ze względu na różnicę w punktach jest degradowana. Degradowana, bo za punktami idą pieniądze, prestiż, wyjazdy itd. W związku z tym, że nauki społeczne i humanistyczne mają mniej punktów, ich rozwój jest zdecydowanie mniejszy – dodał prodziekan.

Od roku Ukraina zmaga się z różnego rodzaju zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nie dziwiła więc obecność uczonych z tego kraju na konferencji. Do Polski przyjechały 4 panie profesor z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. S. Makarenki w Sumach, aby zainicjować wspólny dyskurs na temat zagrożeń Europy Środkowej i Europy Wschodniej.

Zagrożenia mają różny charakter i różną genezę. Uczeni poruszali m.in. tematy dotyczące zagrożonej Europy, pomocy dzieciom i młodzieży, wsparcia rodzin w sytuacjach problemowych oraz budowania nowej jakości życia osób starszych.

- Konferencja, która mówi o zagrożeniach, która nawołuje do zorganizowania sił społecznych, żeby te zagrożenia powstrzymywać czy też minimalizować jest absolutnie potrzebna i pożyteczna – dodaje prof. Pilch.

Organizatorami konferencji „Zagrożone człowieczeństwo. W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych" były: Katedra Pedagogiki Społecznej i Katedra Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Nauk Społecznych UWM oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA. Sekretarzami konferencji byli: dr Katarzyna Białobrzeska, dr Cezary Kurkowski, dr Monika Suska-Kuźmicka.

Sylwia Zadworna

w kategorii