Pogranicza pedeutologicznych dyskursów

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Pracownia Jakościowych Badań Szkoły i Profesji Nauczyciela zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pogranicza pedeutologicznych dyskursów”, która odbędzie się 9-10 września 2014 roku w Olsztynie.

Perspektywę konferencji wyznacza kategoria pogranicza rozumiana jako przestrzeń odległa od centrum, jednak wytwarzająca swoiste, autonomiczne dyskursy konstruujące się na styku odmiennych kultur, idei, wartości.

Strefa peryferii, właśnie z powodu umiejscowienia cechuje się większą otwartością na wielość i różnorodność głosów. Obecność badacza w strefie pogranicza umożliwia uświadomienie sobie poczucia odrębności, która jest podstawowym warunkiem gotowości przekraczania horyzontu, wyznaczonego tradycją dyscypliny, penetrowania nowych pól badawczych, sposobów eksploracji, dostrzegania i analizy ich wielowymiarowości.

Zapraszamy badaczy zanurzonych w sferze pogranicza/ bycia-pomiędzy do udziału w krytycznej debacie. Proponujemy skoncentrowanie dyskusji wokół następujących obszarów problemowych :

1.Dynamika i uwarunkowania procesu konstruowania/wytwarzania tożsamości zawodowej nauczycieli,

2. Socjalizacja zawodowa nauczycieli na różnych etapach rozwoju/kariery profesjonalnej,

3.Problemy szkoły, pracy , zatrudnienia i ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły,

4.„Dobre praktyki” w kształceniu i wspieraniu rozwoju zawodowego nauczyciela,

5. Jakościowe metodologie w badaniach pedeutologicznych.

w kategorii