Podwójny wernisaż w Starej Kotłowni

plakat informujący o wystawie
15 marca w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia odbędzie się wernisaż wystawy prac Mirosławy i Kazimierza Rocheckich.

Mirosława Rochecka przedstawi prace z cyklu „W ciszy…”. M. Rochecka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1996 pracuje w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu; prowadzi pracownię malarstwa dla studentów konserwacji zabytków.

Kazimierz Rochecki zaprezentuje cykl prac „W drodze…”. K. Rochecki – malarz, rysownik, witrażysta. Prowadzi Pracownię Witrażu w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Początek wernisażu o godz. 18.00. Wystawę będzie można oglądać do 30 marca.

w kategorii