Dr Płoszaj-Witkowska w Radzie Lasów Olsztyńskich

Beata Płoszaj-Witkowska
Doktor inż. Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM została powołana do Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Olsztyńskie" powołał w 2011 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Celem leśnych kompleksów promocyjnych jest kształtowanie i promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody z możliwie szerokim udziałem ludzi nauki i lokalnych społeczności. Kompleks „Lasy Olsztyńskie” ma 35310 ha. Obejmuje Nadleśnictwo Olsztyn i Kudypy oraz lasy gminy Olsztyn. Znajduje się tu arboretum w Kudypach oraz Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce, ścieżki edukacyjne i inne obiekty służące  społeczeństwu.

Rada naukowo-społeczna jest organem opiniotwórczo-doradczo-pomocniczym. Powołuje ją Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Do jej zadań należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w LKP. Rada opiniuje np. projekty planów urządzenia lasu, objęcia ochroną nowych obiektów, projekty działań badawczych, edukacyjnych i turystycznych dotyczących tego terenu.

- Nie wiem, kto mnie zgłosił do rady, ale poczytuję to sobie za wyróżnienie, bo przede mną w Radzie byli z UWM profesorowie Czeslaw Hołdyński i Krzysztof Młynarczyk. Jest to to dla mnie także zobowiązanie. Na miarę swoich możliwości będę pokazywać, że z lasów mogą korzystać nie tylko ludzie starsi podczas spacerów, ale las może być również atrakcyjny dla ludzi w każdym wieku. Trzeba się tylko nauczyć z niego mądrze korzystać i czytać ze znaków, co się w nim dzieje - mówi dr Płoszaj-Witkowska.

Rada „Lasów Olsztyńskich” składa się z 15 osób. Są to przedstawiciele świata nauki, samorządowcy i członkowie instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi. Wśród nich jest 4 reprezentantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wójtowie gm. Gietrzwałd i Purda, dyrektor Muzeum Przyrody w Olsztynie i Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie. Kadencja w radzie trwa 5 lat.

Co zadecydowało, że dyrektor Lasów Państwowych powołał dr Beatę Płoszaj-Witkowska do rady?

- Jej wysokie kompetencje zawodowe - podkreśla Adam Pietrzak, rzecznik prasowy RDLP w Olsztynie.

Na terenie RDLP w Olsztynie funkcjonuje także LKP „Lasy Mazurskie". Obejmuje Puszczę Piską. Znajduje się w nim Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Leśne w Nadleśnictwie Spychowo, liczne ścieżki rowerowe i dydaktyczne oraz izba leśna w Nadleśnictwie Strzałowo.

Dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska pracuje w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Jest specjalistką od lilii i hortiterapii. W Królewskim Towarzystwie Ogrodniczym w Londynie zarejestrowała w sumie 20 odmian lilii, prawdopodobnie najwięcej ze wszystkich Polaków. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rozmnażania in vitro oraz hodowli m.in. czosnków ozdobnych, lilii i storczyków, a także hortiterapii, której w Polsce jest prekursorką. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z hortiterapii oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, członkinią Stowarzyszenia Producentów Roślin Cebulowych w Skierniewicach przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Prowadzi 2 studenckie koła naukowe: florystów i miłośników roślin ozdobnych. Jest inicjatorką i współorganizatorką olsztyńskich wystaw dalii i konkursów na najpiękniejsze kwiat i kompozycje z dalii.

 

lek