Pierwszy doktorat z historii starożytnej na UWM

dr Krzysztof Leszek
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim obroniono pierwszy doktorat z historii starożytnej. Doktor Krzysztof Leszek badał twórczość literacką pisarzy z kręgu Gajusza Cilniusza Mecenasa, protektora i opiekuna poetów i pisarzy czasów Oktawiana Augusta.

Utworzona w Instytucie Historii z inicjatywy dr. hab. Mirona Wolnego, prof. UWM, Pracownia Historii Starożytnej i Kultury Antycznej stała się miejscem wymiany myśli środowiska starożytników. Prof. Wolny został także promotorem pierwszego na UWM doktoratu z historii starożytnej. Dr Krzysztof Leszek (na zdj.) poświęcił go treściom o charakterze propagandowym w literaturze wybranych pisarzy z kręgu Gajusza Cilniusza Mecenasa. Recenzenci: dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM i dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ pracę ocenili wysoko.

- Interesował mnie problem autoprezentacji władców Rzymu okresu pryncypatu, w którym dostrzegam elementy hellenistycznej dbałości o własny wizerunek. Krzysztof Leszek był bardzo zainteresowany dziejami Imperium Romanum, a że upodobał sobie wczesny pryncypat i postać Cilniusza Mecenasa, śmiało więc mogliśmy rozpocząć współpracę – wyjaśnia kulisy powstania dysertacji prof. Miron Wolny.

Historia starożytna to szalenie trudna dziedzina. Trzeba znać języki antyczne oraz współczesne języki kongresowe. Trzeba mieć czas i cierpliwość do studiowania opasłych tomów. Czym Krzysztof Leszek tłumaczy swoje zainteresowania badawcze?

- Moja fascynacja historią starożytną rozpoczęła się już w szkole podstawowej. Jedną z pierwszych książek, którew wtedy przeczytałem, była „Mitologia Greków i Rzymian” Jana Parandowskiego. Postanowiłem, że chcę w przyszłości studiować historię. Bezpośrednim impulsem do podjęcia tematu propagandy w okresie panowania Augusta była dla mnie lektura "Eneidy" Wergiliusza. Zastanawiałem się wtedy, czy Wergiliusz może być uznany za twórcę propagandowego oraz czy w podobny sposób można ocenić innych twórców z tego okresu. Postanowiłem sam podjąć się badań tego zagadnienia, czego owocem jest moja praca– mówi dr Krzysztof Leszek.

Zarówno prof. Wolny, jak i dr Leszek mają dalsze plany naukowe.

- Moim najważniejszym zadaniem jest wydanie książki, będącej owocem pracy doktorskiej. Przede wszystkim zaś zamierzam nadal zgłębiać powiązania między pisarzami a władcami z dynastii julijsko-klaudyjskiej – zdradza dalsze plany dr Krzysztof Leszek.

opr. mah

Tytuł pracy doktorskiej Krzysztofa Leszka brzmi „Treści o charakterze propagandowym w literaturze wybranych pisarzy z kręgu Gajusza Cilniusza Mecenasa”, Prof. Miron Wolny zasiada w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM, prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii starożytnej.