Pierwsze absolutorium studentów medycyny

W salach kopernikowskich zamku olsztyńskiego 26 czerwca zabrzmiały słowa przysięgi lekarskiej. To tu pierwsi studenci kierunku lekarskiego odebrali karty absolutoryjne.

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest bardzo młodym wydziałem – powstał w 2007 r. W październiku 2008 roku studia na kierunku lekarskim rozpoczęło 77 osób. W tym roku, po sześciu latach trudnej nauki, mury uczelni opuści 49 absolwentów.

Uroczystość rozpoczął prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych, który podczas krótkiego wykładu - "Od Rydygiera do współczesności - 96 lat rozwoju kształcenia lekarzy w II Rzeczpospolitej, PRL i III Rzeczpospolitej" przypomniał rozwój medycyny na uczelniach wyższych w Polsce. W swoim wystąpieniu mówił o próbach utworzenia kierunku lekarskiego w 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim przez Ludwika Rydygiera, który podobnie jak twórcy olsztyńskiej medycyny zmagał się z problemami organizacyjnymi. Zwrócił się także do studentów.

- Bądźcie dobrymi ludźmi, dobrymi lekarzami, pamiętajcie o nauczycielach, doceniając, że byli dla was wymagający, bo to z pożytkiem dla waszych pacjentów – mówił dziekan.

Po tych słowach pierwszy rocznik absolwentów kierunku lekarskiego odebrał z rąk dziekana i rektora karty absolutoryjne. Przyszli lekarze złożyli także przyrzeczenie lekarskie.

- Jeśli nie możesz zostać królem – zostań lekarzem. Takie przysłowie zacytował 6 lat temu Jerzy Woy-Woyciechowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk Medycznych. Te słowa najlepiej oddają rangę zawodu lekarza. Lekarzem był także patron Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i najsławniejszy mieszkaniec olsztyńskiego zamku, w którego murach się dziś znajdujemy – Mikołaj Kopernik. Godnie reprezentujcie naszą uczelnię i bądźcie wierni ideałom humanizmu, które uosabia postać patrona Waszego wydziału. Nie ustawajcie w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności. Niech Waszym godłem stanie się łacińska sentencja – medicina fructuosior ars nulla – żadna sztuka nie jest płodniejsza od medycyny – mówił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Podziękowania w imieniu pierwszego rocznika absolwentów kierunku lekarskiego wygłosiła także jedna ze studentek.

- Wydaje się, że naukę rozpoczęliśmy wczoraj, a upłynęło już sześć lat. Po dziesiątkach egzaminów, nieprzespanych nocach dziś zbieramy owoce naszej pracy - mówiła Iza Godlewska.

Pierwsze absolutorium studentów kierunku lekarskiego poprzedziła uroczystość nadania sali wykładowej Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Wojciecha Rowińskiego, wybitnego polskiego lekarza, chirurga i transplantologa.

syla

FILM

w kategorii