Pierwsza inauguracja w Collegium Medicum

studenci medycyny trzymający listy gratulacyjne
To była historyczna chwila. Collegium Medicum powstałe w tym roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczęło rok akademicki.

Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w Collegium Medicum odbyła się 3 października w Centrum Konferencyjnym. Collegium tworzą Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu. Na historyczną uroczystość przybyli m.in.: parlamentarzyści, władze i pracownicy uczelni, profesorowie, reprezentanci władz miasta i województwa, przedstawiciele służb mundurowych oraz liczne grono przedstawicieli służb medycznych. Nie zabrakło także studentów I roku, reprezentujących oba wydziały. W tym roku po raz pierwszy listy gratulacyjne odebrali studenci położnictwa.

Uroczystość otworzył prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej i pierwszy dziekan Wydziału Nauk Medycznych, który przypomniał historię tworzenia medycyny na UWM.

- Olsztyński Wydział Nauk Medycznych powstał 10 lat temu. Było nas niewielu i funkcjonowały zaledwie dwie katedry. Rok później uruchomiliśmy kierunek lekarski, a już w 2010 r. przyjęliśmy pierwszych zagranicznych studentów, tworząc studia anglojęzyczne. Utworzyliśmy Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a nasz wydział się rozrastał. W 2016 r. otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego – wspominał prof. Wojciech Maksymowicz.

Dynamiczny rozwój i pierwsze sukcesy

Dziesięć lat istnienia to może niewiele, ale w ciągu tej dekady Wydział Nauk Medycznych wyrobił sobie renomę. Znany jest z tego, że stawia wysokie wymagania zarówno studentom, jak i swoim pracownikom. Wydział zajmuje wysokie miejsca w rankingach uczelni medycznych, a w 2015 r. absolwenci kierunku lekarskiego zajęli 1. miejsce w Polsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym. Utworzono także Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa. Po dziesięciu latach istnienia Wydział Nauk Medycznych przekształcił się w dwa wydziały – Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

Opiekunowie pierwszego roku otrzymali nominacje, a studenci złożyli ślubowanie i otrzymali listy gratulacyjne. Wśród studentów anglojęzycznych znalazła się młodzież m.in. ze Szwecji, Iraku, Indii, Tanzanii, Niemiec, Tajwanu, Południowej Afryki i Syrii. Ślubowanie złożyli także doktoranci.

Odznaczenia i podziękowania

Rok temu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zespół chirurgów pod kierownictwem japońskiego neurochirurga prof. Isao Mority przeprowadził pierwsze cztery eksperymentalne operacje wszczepienia stymulatora chorym w śpiączce. Były to pierwsze takie operacje w Europie.

Podczas inauguracji Collegium Medicum prof. Morita otrzymał tytuł honorowego profesora.

- To autorytet zawodowy i moralny. Człowiek wielkiej kultury – podkreślił prof. W. Maksymowicz.

W ceremonii udział wzięła Ewa Błaszczyk, aktorka i założycielka Fundacji Akogo? Dzięki jej zaangażowaniu i współpracy z prof. Wojciechem Maksymowiczem w Olsztynie uruchomiono Klinikę „Budzik dla dorosłych". Dlatego też aktorka otrzymała Złoty Laur.

- Czuję się zaszczycona. Dziękujemy za docenienie naszych starań – mówiła Ewa Błaszczyk.

Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego" otrzymał prof. Ireneusz Kowalski, pierwszy prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Medycznych. Specjalną nagrodę dziekana dostała Elżbieta Okorska, która od początku pomagała w tworzeniu administracji na wydziale.

W historycznej inauguracji udział wzięło całe kolegium rektorskie.

- Gratuluję sukcesów i dziękuję prof. Wojciechowi Maksymowiczowi oraz wszystkim pracownikom, którzy tworzyli i rozwijali Wydział Nauk Medycznych. Wszystkiego dobrego i życzę dalszych sukcesów – podkreślił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny wygłosił profesor honorowy Isao Morita.

syla