Pierwsza inauguracja w Akademii Biznesu

Słuchacze Akademii Biznesu
Trzech kandydatów starało się o jedno miejsce w Akademii Biznesu UWM. Dostało się tylko 30, za to samych najlepszych. 7 listopada na UWM ruszył pierwszy taki projekt w Polsce.

Akademia Biznesu UWM  to pierwsza w Polsce międzywydziałowa szkoła dla studentów i doktorantów, która będzie ich uczyć przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy.

- Akademia jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej w Europie łączą naukę ze światem biznesu. Nauka w niej trwa 2 semestry (350 godzin) i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w Kortowie w Starej Kotłowni oraz w siedzibach współpracujących z nią firm. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz odnoszący sukcesy przedstawiciele biznesu, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymają wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menedżera - wyjaśnia ideę akademii Bogdan Włodarczyk, jej dyrektor.

UWM na uruchomienie Akademii Biznesu otrzymał prawie 336 tys. zł dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. W uroczystym otwarciu akademii wzięła więc udział Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa. Wicemarszałek zwróciła słuchaczom uwagę na znaczenie mowy ciała i potrzebę stawiania sobie w życiu celów. Zapowiedziała także, że jako wolontariuszka poprowadzi kilka zajęć.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM podziękował imiennie wszystkim, którzy przyczynili się do uruchomienia akademii oraz szczególnie marszałkowi województwa za finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.

- Myślę, że wszyscy osiągniecie sukces – rektor zwrócił się do słuchaczy akademii, nawiązując do wcześniejszej informacji jej dyrektora o wyśrubowanych kryteriach rekrutacji i o tym, kto się do niej dostał.

- Jestem przekonany, że przy tej determinacji, którą kandydaci wykazali starając się o miejsce w akademii, w przyszłości wszyscy będą reprezentować UWM w biznesie - zapewnił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki.

Jedną ze słuchaczek akademii jest Emilia Bojkowska z Tyrowa koło Ostródy, doktorantka na WNE. Emilia wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne i od 18. roku życia zarabia.

- Ubiegałam się o miejsce w tej akademii, bo w przyszłości chcę prowadzić swój biznes. Zawsze sobie stawiam cele i je realizuję. Moim największym celem było dotąd skończenie studiów i uzyskanie stopnia magistra, a jednym z ostatnich kupno sportowego motocykla - Hondy CBR 650. Zarobiłam na niego i na strój pracując fizycznie, a kosztowało to ok. 20 tys. zł – mówi z satysfakcją.

Albert Kawałek z Zyndak koło Mrągowa studiuje na 2. semestrze budownictwa studiów magisterskich. Interesuje się projektowaniem z nietypowych materiałów, np. mebli ekologicznych i od pewnego czasu ma swoją jednoosobową firmę - wizualizacje domów i wnętrz. Dlaczego wstąpił do Akademii Biznesu?

- Dużo czytałem na temat rozwoju osobistego. Teraz uznałem, że przyszedł czas na działania. Liczę, że akademia pomoże mi rozwinąć moją działalność.

Paweł Weber jest studentem 3. roku rolnictwa i 1. roku ogrodnictwa.

- O akademii pierwszy raz dowiedziałem się ze strony internetowej UWM w zeszłym roku. Sprawdziłem co to jest i postanowiłem spróbować. Koszt żaden, a można się wiele nauczyć. Najwyżej trzeba będzie godzinę wcześniej wstać – mówi.

Więcej o Akademii Biznesu UWM na stronie www: akademiabiznesu.uwm.edu.pl

Akademia Biznesu UWM: przyjętych 30 osób z 13 wydziałów. 40% to doktoranci, reszta studenci 1. i 2. stopnia. Kobiety stanowią 30% sluchaczy. Deklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie A i B.

lek