Pierwsza habilitacja w trybie on-line

dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska
Ta habilitacja przejdzie do historii. Dr Alina Maria Kalinowska-Iżykowska z Wydziału Nauk Społecznych UWM jako pierwsza na naszej uczelni uzyskała stopień doktora habilitowanego decyzją rady naukowej na posiedzeniu on-line.

Pandemia SARS-CoV-2 i spowodowane nią obostrzenia nie zahamowały życia uczelni. Chociaż od miesiąca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski funkcjonuje w trybie zdalnym -  wykłady i seminaria odbywają się zgodnie z planem, za pośrednictwem platform do e-learningu a naukowcy nadal prowadzą badania, spotykając się w zespołach na wideokonferencjach. Z takiej formuły spotkań korzystają również rady dyscyplin naukowych podejmując decyzje o nadawaniu stopni naukowych.

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych UWM po raz pierwszy w trybie on-line obradowała 8 kwietnia, nadając dr Alinie Kalinowskiej-Iżykowskiej (na zdj.) z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji WNS stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. W ten sposób dr hab. Kalinowska-Iżykowska stała się pierwszą pracowniczką naukową naszej uczelni, która uzyskała stopień naukowy na posiedzeniu zdalnym.

Dr hab. Kalinowska-Iżykowska zajmuje się edukacją matematyczną w klasach 1-3 i bada, jak można uczyć matematyki.

- Interesuję się również, jak powstają pojęcia matematyczne w umyśle dziecka, jak dziecko używa tych pojęć i co można zrobić, aby te pojęcia były dla niego jak najbardziej użyteczne. Najczęstszym błędem, który popełniają nauczyciele, jest przekonanie, że dziecko w tym wieku nie może samo tworzyć takich  pojęć i trzeba mu dostarczyć gotowe wzory postępowania. W ten sposób oduczamy samodzielnego myślenia, a umysł rozwija się, kiedy ćwiczy. Dziecko powinno zaczynać edukację od prób rozwiązywania problemów na wszystkie sposoby, jakie mu przyjdą do głowy - twierdzi dr hab. A. Kalinowska-Iżykowska.

Rada nadała stopień doktora habilitowanego oceniając cykl publikacji dr Kalinowskiej-Iżykowskiej „Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – perspektywa normatywna vs konstruktywistyczna”.

Jak informuje prof. Marzenna Nowicka z Wydziału Nauk Społecznych, przewodnicząca rady, na wideoczacie zalogowali się wszyscy członkowie rady (17 osób) i jeden z członków komisji habilitacyjnej, którzy zwyczajowo raczej w posiedzeniach nie uczestniczą.

- Rada zagłosowała jednomyślnie na tak. Korzystaliśmy z systemu Głosuj24, który zapewnia tajność głosowania i zachowanie przewidzianych procedur. Oczywiście wszyscy wcześniej otrzymali recenzje dorobku naukowego dr Aliny Kalinowskiej-Iżykowskiej. Recenzje były wnikliwe i merytoryczne. Dorobek naukowy dr Kalinowskiej-Iżykowskiej recenzenci ocenili bardzo wysoko. Podkreślili, że wypełnia lukę badawczą na pograniczu dydaktyki matematyki i edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ dr hab. Kalinowska-Iżykowska jednocześnie zajmuje się nauczaniem matematyki i edukacją wczesnoszkolną. Obala ona mity o skuteczności nauczania matematyki poprzez przekazywanie gotowych wzorów. Jej badania pokazały także, że nauczyciele nie ufają kompetencjom poznawczym swoich uczniów - mówi prof. Nowicka.

Kolejne posiedzenie rady, również w trybie on-line, zaplanowano w maju.

mah

Dr hab. A. Kalinowska-Iżykowska wiele lat była praktykiem, ucząc matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących wiedzy matematycznej i sposobów jej konstruowania w umysłach najmłodszych uczniów. Brała udział w projektach badawczych związanych ze szkoleniami dla nauczycieli wczesnej edukacji oraz nauczycieli klas 4-6 w zakresie nauczania matematyki. Uczestniczyła również w kilkuletnim programie dotyczącym badania podstawowych umiejętności językowych i matematycznych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. Jest współautorką analiz wyników ogólnopolskich badań umiejętności matematycznych polskich trzecioklasistów.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym były: prof. dr hab. Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa) i dr hab. Renata Michalak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

mah