Pierwsza habilitacja w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

dr hab. Krzysztof Żęgota
Dr Krzysztof Żęgota z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych został pierwszym na UWM doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji 4 stycznia podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Żęgocie z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych  stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Było to pierwsze postępowanie habilitacyjne w tej dyscyplinie przeprowadzone na naszym Uniwersytecie.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego stała się monografia naukowa dr. Żęgoty "Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej. Między geopolityką a konstruktywizmem". Publikacja stanowi ocenę miejsca i roli obwodu kaliningradzkiego w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w szczególności w odniesieniu do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dr Żęgota zbadał również znaczenie regionu dla kształtowania stosunków międzynarodowych z punktu widzenia głównych paradygmatów badawczych teorii stosunków międzynarodowych.

Pełne uprawnienia akademickie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał 29 października ub.r.

- Otrzymanie uprawnień wiązało się z wykazaniem znacznego dorobku naukowego oraz doświadczenia w zakresie kształcenia kadr naukowych. Nasi pracownicy publikują w renomowanych czasopismach i wydawnictwach w Polsce i na świecie. W ostatnich 3 latach pracownicy INP opublikowali 13 monografii i 93 rozdziałów w monografiach. Są również autorami 55 artykułów w renomowanych politologicznych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym samodzielnych artykułów za 100 pkt. Złożyli też aplikacje o monografię za 200 pkt oraz artykuły w czasopismach za 100 i 140 pkt. – podkreślał prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych.

Kolokwium habilitacyjne dr. Krzysztofa Żęgoty odbyło się 10 grudnia 2021 roku. Komisja obradowała w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański), dr hab. Marcin Konrad Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska), dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki). Członek komisji prof. dr hab. Marek Jabłonowski (UWM), sekretarz: dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM (UWM).

opr. mah