Pierwsi absolwenci interdyscyplinarnych studiów strategicznych

Pierwsi absolwenci interdyscyplinarnych studiów strategicznych po pomyślnie zdanych egzaminach i obronie prac magisterskich odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego od trzech lat prowadzi na kierunku interdyscyplinarne studia strategiczne kształcenie również na poziomie magisterskim. Kierunek powstał z myślą o specjalistach do spraw szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i obronności. Różnego typu zagrożenia wymagają bowiem nowych kompetencji o charakterze interdyscyplinarnym. Zrodził się również rynek pracy dla fachowców potrafiących strategicznie spojrzeć w przyszłość.

- Poziom prac magisterskich jak i ich interdyscyplinarny wymiar był wysoki. Absolwenci m.in. poruszali problematykę dotyczącą zagrożeń globalnych związanych ze znaczeniem energetyki jądrowej i odnawialnej dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, wpływu technologii informatycznej i zagrożeń hybrydowych na strategię bezpieczeństwa państwa czy kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, w tym genezy i skutki różnego rodzaju konfliktów – opowiada dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM, koordynator kierunku.

Interdyscyplinarne studia strategiczne mają bardzo atrakcyjny program nauczania, mający m.in. przybliżyć podstawy rozumienia strategicznego, nauczyć umiejętności przewidywania trendów rozwoju społecznego, myślenia i działania projektowego czy unikania i blokowania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wszystkie przedmioty prowadzą wykładowcy uniwersyteccy wspomagani przez specjalistów z instytucji wojskowych i cywilnych, zajmujących się szeroko rozumianą strategią.

- Zdaniem absolwentów program kształcenia odpowiada współczesnym wyzwaniom i wymogom rynku pracy. Szczególnie cenili sobie interdyscyplinarny wymiar zajęć, dzięki którym nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje, które ułatwią podjęcie pierwszych wyzwań i będą stanowić podstawę sukcesu zawodowego. Podkreślali również nowatorski sposób prowadzenia zajęć mimo zaistniałych ograniczeń. Szczególnie cenili sobie zajęcia, w których mogli przedstawiać własny punkt widzenia i swoje poglądy – dodaje prof. Łach.

Dużą grupa absolwentów to żołnierze zawodowi i pracownicy wojska. Dyplom magisterski pozwolił im na przejście na wyższe stanowiska służbowe.

- Do studiowania zachęcił ich program oraz możliwość połączenia studiowania ze służbą wojskową (zajęcia były realizowane po południu), chociaż nie ukrywali, że było ciężko. Również część studentów dzięki uczestnictwu w programie Legia Akademicka rozpoczęła służbę wojskową, a część, jak twierdzi, nie widzi problemu ze znalezieniem pracy i wykorzystaniem nabytej wiedzy – zaznacza prof. Łach.

Najlepszym studentom zostały wręczone listy gratulacyjne.

wbł