Pielęgniarstwo ze wsparciem Ełku

pielegniarki trzymające  fantomy niemowląt
Dwieście pięć tys. zł przeznaczył niedawno na dofinansowanie kierunku pielęgniarstwo w ełckiej filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego samorząd Ełku. To już jego 3. dotacja.

Za te pieniądze Uniwersytet kupi wyposażenie do pracowni fizjologii, która jest niezbędna do prowadzenia zajęć w 2. semestrze 1. roku pielęgniarstwa. Jest to sprzęt laboratoryjny służący do wykonywania analiz, np. krwi i moczu.

- Nasi studenci pielęgniarstwa wykorzystując ten sprzęt będą się uczyć wykonywania analiz i oceniania otrzymanych wyników, czyli oceniania stanu fizjologicznego różnych układów człowieka, np. pokarmowego, wydalniczego, krwionośnego, oddechowego, nerwowego. To ogrom wiedzy, do której opanowania potrzebny jest nowoczesny sprzęt. A poza tym standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo wymagają, aby uczelnie kształcące pielęgniarki go posiadały – wyjaśnia dr n. med. Ewa Kupcewicz, zastępczyni dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego UWM i pełnomocniczka rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo.

Pracownia zostanie doposażona jeszcze w tym roku akademickim. Jej całkowite wyposażenie ma kosztować ponad 340 tys. zł. A zatem filii brakuje jeszcze ok. 135 tys. zł.

- O resztę zamierzamy zwrócić się do rektora i jak przypuszczamy - nie odmówi - informuje dr Kupcewicz. - Mamy bowiem świetną bazę dydaktyczną i z tej pracowni mogliby korzystać także w przyszłości studenci innych kierunków medycznych, jak np. ratownicy medyczni czy fizjoterapeuci lub dietetycy, na których jest teraz duże zapotrzebowanie.

Nowa pracownia fizjologii w ełckiej filii nie tylko znacznie podniesie standard kształcenia studentów, ale także bardzo ułatwi im życie. Obecnie na zblokowane zajęcia z fizjologii musza przyjeżdżać na kilka dni do Olsztyna. A to wymaga już pewnej gimnastyki organizacyjnej ze strony kadry i studentów.

Najnowsza dotacja Ełku dla pielęgniarstwa w ełckiej filii jest już 3.

Pierwszy raz Ełk przekazał w 2020 r. ponad 257 tys. zł na doposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności. Filia kupiła za te pieniądze fantomy dorosłych i dzieci, łóżka, kroplówki, wózki dla pacjentów, inkubator do dzieci, podnośnik dla chorych i bardzo dużo mniejszego sprzętu, jak np. wagi czy ciśnieniomierze.

Druga dotację Ełk dał w ubiegłym roku. Było to 165 tys. zł

- Kupiliśmy za to pełne wyposażenie do pracowni anatomii. Były to m.in. modele kończyn, narządów wewnętrznych, układu kostnego, krwionośnego. Wyposażenie tych pracowni obecnie nie różni się niczym od tego w Olsztynie, więc jakość kształcenia w Ełku nie odbiega od olsztyńskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni samorządowi i prezydentowi Ełku, że nas wspiera. Bardzo dobrze nam się z władzami Ełku rozmawia. Spotykamy się z pełnym zrozumieniem - zapewnia dr Kupcewicz.

Także samorząd powiatowy jest przychylny ełckiej filii UWM i wspiera ją nie tylko słowami. Pod koniec 2020. r przelał na jej konto 50 tys. zł.

- W ciągu 3 ostatnich lat otrzymaliśmy od miasta i powiatu w sumie 627 tys. zł - podlicza dr Kupcewicz.

Dlaczego samorząd Ełku wspiera finansowo kierunek pielęgniarstwo w filii UWM w Ełku?

- Bo monitorując na bieżąco potrzeby kadrowe lokalnego środowiska medycznego stwierdziliśmy duże braki kadrowe w grupie pielęgniarek i położnych. W naszym regionie nie było szkoły przygotowującej kandydatów do tych zawodów lub umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji. Zaobserwowaliśmy również starzenie się tej grupy, wypalenie zawodowe, odchodzenie od zawodu, a także emigrację za granicę. Popyt na pielęgniarstwo uzasadniała też zmiana przepisów, zwiększająca liczbę pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach szpitalnych. Utworzenie stacjonarnego kierunku pielęgniarstwo w filii UWM w Ełku, a w związku z tym bezpłatnego, zachęciło potencjalnych kandydatów do podejmowania kształcenia. Ełcki samorząd miejski już od wielu lat podejmował inicjatywy utworzenia takich studiów w Ełku, umożliwiających kontynuowanie nauki w miejscu zamieszkania (mniejsze koszty związane z dojazdem do uczelni, czas, inne koszty materialne i niematerialne). Samorząd miejski wyrażając satysfakcję z funkcjonowania pielęgniarstwa na lokalnej uczelni, wspiera finansowo kierunek, bo to oznacza zaspokojenie potrzeb kadrowych miejscowych placówek ochrony zdrowia. Jest to obopólna korzyść, gdyż po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu, absolwenci mają zagwarantowaną pracę w miejscu zamieszkania – mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

Obecnie w ełckiej filii na 1. roku pielęgniarstwa studiują 24 osoby, a na drugim 25. To nie tylko świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich, lecz także ludzie już pracujący w zawodach medycznych – ratownicy i opiekunki medyczne. Przedział wiekowy studentów pielęgniarstwa w ełckiej filii wynosi 20-40 lat.

- My mamy dobrą bazę i potencjał rozwojowy, zainteresowanie kształceniem jest, na przychylność władz możemy liczyć, więc uważam, że ełcką filię powinniśmy rozwijać - konkluduje dr Kupcewicz.

Lech Kryszałowicz

w kategorii