Perła dla Szpitala Uniwersyteckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał Perłę Medycyny - nagrodę w ogólnopolskim konkursie medycznym. Został doceniony za innowacyjność i nowoczesne technologie w medycynie.

Ogólnopolski Konkurs Medyczny Perły Medycyny to wydarzenie niezwykle cenione w branży medycznej. Już od 7 lat kapituła konkursu nagradza prestiżowymi statuetkami tych, którzy potrafią efektywnie konkurować w zmiennym otoczeniu. Zdobyte w konkursie nagrody podnoszą prestiż i wzbudzają zaufanie w oczach pacjentów, klientów, pomagają w pozyskiwaniu nowych kontrahentów, inwestorów, świadczą o innowacyjności w zarządzaniu, rozszerzają spojrzenie na własne możliwości, pomagają zaistnieć na rynkach międzynarodowych oraz umacniają pozycję na rynku.

- To jest pewnego rodzaju ogólnopolski ranking medyczny. Aplikowaliśmy w kategorii innowacyjność i nowoczesne technologie w medycynie. Nagroda ta jest poświadczeniem naszego dużego zaangażowania, dobrej współpracy Wydziału Nauk Medycznych ze Szpitalem Uniwersyteckim. Prace badawcze, rozwojowe i nowe wynalazki staramy się przenieść do części klinicznej – wyjaśnia Leszek Dudziński, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Podstawowym celem szpitala jest leczenie i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacja zadań dydaktycznych i badawczych. Szpital przygotowuje również osoby kształcące się na Wydziale Nauk Medycznych do praktycznego wykonywania zawodu medycznego, a także kształci podyplomowo osoby wykonujące zawód medyczny. USK uczestniczy również w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych

- Styczność nauki i medycyny daje wiele możliwości i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Podczas 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” 2012 UWM zaprezentował 2 wynalazki z dziedziny medycyny. Pierwszy to zintegrowany system do wykonywania makro-, meso- i mikro- wizualizacji. Otrzymał on nagrodę specjalną Ministerstwa Nauki i Rozwoju Rumunii. Drugi to systemem do rejestracji wydechów z ust oraz obu otworów nosowych. Zdobył on złoty medal targów. W tym roku USK oraz Wydział Nauk Medycznych wystawiły na targach aż 3 wynalazki: interaktywne narzędzie planowania, szkolenia i dokumentowania operacji z wykorzystywaniem intermodalnych obrazów 3D zdobył główną nagrodę 62. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova”. Urządzenie to jest dobrym i innowacyjnym połączeniem medycyny i innych technologii. Oprócz głównej nagrody wynalazcy z Wydziału Nauk Medycznych UWM zdobyli złote medale i wyróżnienia za prototyp urządzenia do pomiaru stopnia osłabienia stopy oraz za urządzenie służące do diagnozowania drożności dróg oddechowych – mówi dyrektor.

Dzięki pieniądzom unijnym i RPO WiM Uniwersytecki Szpital Kliniczny realizuje wiele projektów. Powstaną za nie m.in. najnowocześniejsze w kraju laboratoria badania drożności dróg oddechowych i chorób powiązanych przy Klinice Otolaryngologii. Projekty te mają na celu transfer wiedzy i technologii ze strefy naukowo-badawczej do gospodarki regionu. Innowacyjna technologia będzie wdrożona w postaci nowych technik leczniczych w przypadku zaburzeń drożności dróg oddechowych oraz schorzeń z tym powiązanych takich jak bezdechy senne, zaburzenia słyszenia, nadciśnienie tętnicze itp.

Niedawno zakończyła się również przebudowa szpitala. Wartość tego przedsięwzięcia to ok. 37 mln zł. W nowym budynku znajdują się dotychczasowe kliniki ze „starego” obiektu – Klinika Neurochirurgii, Klinika Chirurgii ogólnej i Onkologicznej z Blokiem Operacyjnym, Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii I Hepatologii, II Odział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Kliniczny Neurologii.

- 20 grudnia do nowej części szpitala przejdą ostatnie oddziały: Klinika Otorynolaryngologii Chorób Głowy i Szyi oraz Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Dwie sale operacyjne już funkcjonują, a w przyszłym tygodniu zaczną kolejne dwie – dodaje Leszek Dudziński.

Na rewitalizację czeka jeszcze Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii I Hepatologii. Zakończenie planowane jest pod koniec I kwartału 2014 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny realizuje obecnie 6 projektów na sumę ok. 20 mln zł.

- Otrzymaliśmy również dotację z Ministerstwa Zdrowia na 0,5 mln zł, dzięki której zakupiliśmy 3 nowoczesne aparaty do znieczulenia ogólnego – mówi dyrektor.

syla

Konkurs Perły Medycyny organizowany jest z Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020. Organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Już po raz siódmy Kapituła Konkursu dokonała oceny działalności uczestników i wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Statuetki w konkursie PERŁY MEDYCYNY zostały wręczone 23 listopada podczas Wielkiej Gali POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 w warszawskim Hotelu Gromada. Uroczystość zgromadziła ponad 600 osób.

w kategorii