Partnerstwo wschodnie. Seminarium z udziałem ambasadorów

dyplomaci i przedstawiciele uczelni
Ambasadorowie Armenii, Kazachstanu i Białorusi oraz przedstawiciele instytucji, reprezentujących Federację Rosyjską gościli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (22.10.).

Dyplomaci oraz władze miasta i przedstawiciele urzędu marszałkowskiego uczestniczyli w seminarium "Partnerstwo wschodnie - rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami", które współorganizował Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej na Wydziale Humanistycznym UWM. Z gośćmi spotkali się prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki UWM oraz prof. Andrzej Szmyt, dziekan Wydziału Humanistycznego UWM.

W programie seminarium znalazła się sesja plenarna z wystąpieniami przedstawicieli ambasad oraz 3 panele dyskusyjne poświęcone: biznesowi, kulturze i turystyce oraz kuchni regionalnej.

Dyplomaci przedstawili możliwości i szanse współpracy gospodarczej; zaprezentowali ofertę turystyczną dla turystów z Polski i kwestię wiz elektronicznych do FR.

Panel trzeci stanowił prezentację atrakcji Szlaku dziedzictwa kulinarnego Warmii, Mazur, Powiśla i został połączony z degustacją tradycyjnych wyrobów warmińskich.

Organizatorami seminarium były: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, które współpracuje z Instytutem Słowiańszczyzny Wschodniej, Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie" oraz Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM.

mah