Parlamentarzyści krajów nadbałtyckich obradowali w Kortowie

Ponad 200 reprezentantów parlamentów krajów basenu Morza Bałtyckiego obradowało w Kortowie (25-26.08.).

Na naszym Uniwersytecie obradowała XXIII Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. Tematem przewodnim było hasło "Morze Bałtyckie - W poszukiwaniu harmonii". Przedstawiciele parlamentów 11 krajów nadbałtyckich, ministrowie, eksperci przyjechali do Kortowa na zaproszenie rektora prof. Ryszarda Góreckiego, pełniącego funkcję przewodniczącego KPMB. Cztery sesje dwudniowych obrad poświęcone były współpracy w regionie Bałtyku, spuściźnie ekologicznej i kulturalnej oraz działaniom mającym na celu tworzenie harmonijnej i zrównoważonej przyszłości krajów nadbałtyckich.

- Jesteśmy zadowoleni, mogąc być gospodarzami konferencji, będącej okazją do debaty nad harmonijnym rozwojem naszego regionu. Naszą misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju, zwiększanie świadomości społecznej,  a także podkreślanie znaczenia naszego regionu w Unii Europejskiej - mówił między innymi rektor prof. Ryszard Górecki, otwierając obrady.

Jak zaznaczył prof. Górecki, jednym z tematów przewodnich obrad było zagadnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako czynnika harmonijnego rozwoju. - Ten temat dobrze nawiązuje do kierunku studiów dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, który nasza uczelnia uruchomi od przyszłego roku akademickiego - dodał rektor.

Ze strony polskiej oprócz prof. Góreckiego w konferencji uczestniczyli między innymi marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Obaj podkreślali szerokie spectrum tematów poruszanych podczas obrad, a także znaczenie integracji państw nadbałtyckich jako siły napędowej ich rozwoju.

- Tytuł konferencji wskazuje, w jakim kierunku chcemy podążać. Koncentrujemy się na nowoczesności, podnosimy konieczność poszanowania przyrody. To nasza wizytówka - mówił Jacek Protas, podkreślając, że region Warmii i Mazur stawia na tzw. inteligentne specjalizacje (przemysł drzewny i meblarstwo), produkcję żywności wysokiej jakości oraz rozwój branży turystycznej. Zapleczem naukowym w realizacji tych zadań jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Na obradach parlamentarzystów cieniem kładł się konflikt rosyjsko-ukraiński.

- Debata nad aktualnymi problemami politycznymi w obliczu kryzysu na Ukrainie to nasza powinność. To temat trudny i kontrowersyjny. Przyjęliśmy rezolucję, aby wszystkie kraje tworzyły klimat pomocny w rozwiązaniu tego konfliktu. Niestety, rezolucja nie jest doskonała. Przykro mi, że nie wszystkie wnioski udało się w niej zapisać - informował prof. Górecki.

W rezolucji znalazły się również zapisy o wzmocnieniu roli dziedzictwa kulturowego jako czynnika promującego zrównoważony rozwój społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego oraz o wzmocnieniu współpracy w regionie Morza Bałtyckiego w zakresie opieki społecznej i ochrony zdrowia.

Goszczenie parlamentarzystów krajów nadbałtyckich na UWM miało także dla naszej uczelni walor promocyjny.

- Parlamentarzyści i ministrowie, wszyscy goście byli zaskoczeni pięknym położeniem naszego kampusu. Warto pokazywać nasz Uniwersytet. Ale musimy mieć więcej ofert kształcenia w języku angielskim. Jeśli tego nie będzie, nie będzie studentów z zagranicy - podkreślał rektor prof. Górecki.

XXIII Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego kończyła kadencję prof. Góreckiego jako przewodniczącego KPMB. Od tego roku w fotelu przewodniczącego zasiądzie Sylwia Bretschneider z Niemiec, dotychczasowa wiceprzewodnicząca. W przyszłym roku miejscem obrad KPMB będzie Rostock-Warnemuende (Niemcy).

mah

Fil m TUTAJ

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (KPMB) Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) została powołana w 1991 r. w Helsinkach. Misją KPMB jest podnoszenie świadomości i budowanie opinii w zakresie bieżących zagadnień politycznych oraz spraw istotnych dla Regionu Morza Bałtyckiego, promowanie i pobudzanie różnych inicjatyw i wysiłków w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego Regionu Morza Bałtyckiego. KPMB może rozpatrywać wszystkie sprawy szczególnie interesujące i mające znaczenie dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz może, w razie potrzeby, wydawać opinie na temat tych zagadnień.

W skład KPMB wchodzą członkowie 11 parlamentów krajowych: Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Estonii, Islandii, Łotwy, Litwy; 11 parlamentów regionalnych: Bremy, Wysp Owczych, Grenlandii, Hamburga, obwodu Kaliningradzkiego, Karelii, Obwodu Leningradzkiego, Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Petersburga, Szlezwika–Holsztyna, Wysp Alandzkich; 4 zgromadzeń parlamentarnych: Zgromadzenia Bałtyckiego, Rady Nordyckiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Parlamentu Europejskiego.

KPMB spotyka się raz do roku na przełomie sierpnia i września na obradach plenarnych. Konferencja posiada swój stały sekretariat, który mieści się w Kopenhadze przy Radzie Nordyckiej.

w kategorii