Panel dyskusyjny: Ocenianie w szkole – ale o co chodzi?

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Ocenianie w szkole – ale o co chodzi?, przygotowanym przez doktorantów i doktorantki Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM w Olsztynie pod kierunkiem prof. Henryka Mizerka i wpisującym się w debaty poprzedzające III Kongres Polskiej Edukacji.

 

 

transmisja online >>>

 

 

Toczące się nieustannie, choć z różnym nasileniem, dyskusje na temat kondycji polskiej edukacji i możliwości jej zmiany dotykają również kwestii ocen, które stanowią wciąż jeden z głównych filarów współczesnej szkoły i traktowane są często jako oczywiste, proste w użyciu narzędzie jej pracy. Aby nic, co nas dotyczy, nie działo się obok nas ani bez nas, chcemy zaprosić wszystkich żywotnie zainteresowanych kształceniem i jego efektami do dyskusji na temat rzeczywistych/możliwych funkcji i skutków ocen. Zastanówmy się wspólnie nad tym czym ocena jest i czym może być, kiedy i w jakich warunkach może wspierać rozwój osób uczących się, do jakiego stopnia stanowi/może stanowić rzeczywistą informację zwrotną dotyczącą wiedzy i umiejętności, jak wpisuje się w biografie uczniów czy w końcu na ile jest niezbędna i niezastąpiona.

Chcemy stworzyć przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń,  refleksji, opinii i przekonań dla uczniów i uczennic, rodziców, nauczycieli i nauczycielek, przedstawicieli i przedstawicielek środowiska akademickiego, MEN-u i Kuratorium Oświaty, samorządu, organizacji pozarządowych, słowem dla wszystkich, którzy poszukują skutecznego sposobu motywowania do efektywnej pracy.

W panelu wezmą udział m.in. Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM   Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej, dr Grażyna Szyling (Uniwersytet Gdański)  – autorka książki pt. Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Zofia Grudzińska – nauczycielka, Mirosława Wielechowska – nauczycielka, metodyczka, life-coach, Elżbieta Piotrowska-Gromniak  – prezeska Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.

Debata odbędzie się w Olsztynie, w sobotę, tuż po zakończeniu roku szkolnego – 27 czerwca 2015 roku o godzinie 10:30, w budynku Starej Kotłowni (sala 102) na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kortowo, ul. Prawocheńskiego 9).

Udział w panelu dyskusyjnym jest bezpłatny. Warunkiem bezpośredniego uczestnictwa jest zgłoszenie udziału telefoniczne (+48 516 063 405) lub elektroniczne (mateusz.dampc@uwm.edu.pl) do dnia 15 czerwca 2015 roku. Osoby zarejestrowane jako uczestnicy otrzymają zaproszenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy także do współtworzenia debaty za pośrednictwem Facebooka >> link, gdzie można zamieszczać swoje pytania i wątpliwości, refleksje i doświadczenia w komentarzach. Zebrany materiał będzie jednym ze źródeł pytań panelowych.

Wydział Nauk Społecznych UWM
Katedra Pedagogiki Ogólnej
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, tel. 89 5236269

w kategorii