Pamięć o poległych za najwyższe wartości

Jak co roku, władze Uniwersytetu oraz przedstawiciele społeczności naszej uczelni uczcili tragiczną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Pod pamiątkowym głazem w Alei Ofiar Katyńskich zostały złożone wieńce i zapłonęły znicze.

- Obchodzimy kolejną, już 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, po której władze sowieckie zapoczątkowały na niespotykaną wcześniej skalę represje wobec narodu polskiego. Szacuje się, że jej ofiarami stały się ponad 2 mln obywateli polskich. Niech wyrazem naszego szacunku będzie pamięć o nich – mówił rektor prof. Ryszard Górecki, składając 19 września wraz z kolegium rektorskim wiązankę kwiatów pod pamiątkowym głazem.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych. Przy głazie upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej honorową wartę zaciągnęli reprezentanci studentów.

Uroczystość złożenia kwiatów została poprzedzona krótką modlitwą poprowadzoną przez ks. Mirosława Huleckiego z Kościoła Akademickiego św. Franciszka z Asyżu.

- Szczególną pamięcią otaczamy poległych za najwyższe wartości, ale pamiętajmy też o konfliktach wojennych, które teraz się toczą i prośmy o tak potrzebny światu pokój – apelował ks. Mirosław Hulecki, przypominając, że rokrocznie we wrześniu w Asyżu spotykają się przedstawiciele największych religii świata, aby wspólnie modlić się o pokój.

mah

w kategorii