Pamięć o poległych za najwyższe wartości

Zmień rozmiar tekstu

Jak co roku, władze Uniwersytetu oraz przedstawiciele społeczności naszej uczelni uczcili tragiczną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Pod pamiątkowym głazem w Alei Ofiar Katyńskich zostały złożone wieńce i zapłonęły znicze.

- Obchodzimy kolejną, już 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, po której władze sowieckie zapoczątkowały na niespotykaną wcześniej skalę represje wobec narodu polskiego. Szacuje się, że jej ofiarami stały się ponad 2 mln obywateli polskich. Niech wyrazem naszego szacunku będzie pamięć o nich – mówił rektor prof. Ryszard Górecki, składając 19 września wraz z kolegium rektorskim wiązankę kwiatów pod pamiątkowym głazem.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych. Przy głazie upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej honorową wartę zaciągnęli reprezentanci studentów.

Uroczystość złożenia kwiatów została poprzedzona krótką modlitwą poprowadzoną przez ks. Mirosława Huleckiego z Kościoła Akademickiego św. Franciszka z Asyżu.

- Szczególną pamięcią otaczamy poległych za najwyższe wartości, ale pamiętajmy też o konfliktach wojennych, które teraz się toczą i prośmy o tak potrzebny światu pokój – apelował ks. Mirosław Hulecki, przypominając, że rokrocznie we wrześniu w Asyżu spotykają się przedstawiciele największych religii świata, aby wspólnie modlić się o pokój.

mah

w kategorii