Otwarcie Centrum partnerskiej sieci „Instytut Puszkina”.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum partnerskiej sieci „Instytut Puszkina”. Głównym zadaniem Instytutu jest rozwój wszechstronnych i kulturalnych stosunków między Polską i Rosją.

Uroczyste otwarcie Centrum partnerskiej sieci "Instytut Puszkina" odbędzie się  7 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 na Wydziale Humanistycznym UWM. Głównym zadaniem Instytutu pozostaje rozwój wszechstronnych i kulturalnych stosunków między Polską i Rosją, popularyzacja i upowszechnienie rosyjskiej kultury i języka za pośrednictwem różnorodnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych. Powstanie Centrum otwiera szerokie możliwości testowania studentów w zakresie języka rosyjskiego, organizacji olimpiad i innych intelektualnych konkursów języka rosyjskiego, literatury i kultury, przeprowadzania kursów podwyższania kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, mieszkających i pracujących w Polsce, organizacji naukowo-metodycznych konferencji w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

W uroczystości weźmie udział rektor oraz delegacja Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego (FR), partnera merytorycznego Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM.
 
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

7 grudnia 2017 r. (czwartek)

 

9:00 Uroczyste powitanie (Aula Teatralna, 38 а)

Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jerzy Przyborowski

Rektor Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Aleksander Gorbunow

Dziekan Wydziału Humanistycznego UWM, prof. Andrzej Szmyt

Dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej, prof. Joanna Orzechowska

Kierownik „Instytutu Puszkina”, dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM

Prezes Fundacji „Borussia”, mgr Kornelia Kurowska

 

9:30 Prezentacja partnerów i „Instytutu Puszkina” (Aula Teatralna, 38 а)

Prezentacja Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego

Prezentacja „Instytutu Puszkina” w Piatigorsku

Prezentacja Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM

 

10:00 Program Kulturalny „A.S. Puszkin w wierszach w piosence” (Aula Teatralna, 38 а)

Wystąpienie studentów Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej

 

10:20 Otwarcie wystawy „МгновенияРоссии(hol przed Aulą Teatralną 38 а)

 

10:30 Otwarcie „Instytutu Puszkina” – przecięcie wstęgi (hol przed s. 101)

10:40 Wywiady dla lokalnych mediów

 

10.50 Przerwa kawowa (siedziba „Instytutu Puszkina”, s. 101)

 

11:30 Wykład „Pisarze rosyjscy XIX–XX w. na Kaukazie

(A. Puszkin, M. Lermontow, L. Tołstoj) (s. 119)

Wykład prof. Iriny Fiedotowej dla wykładowców i studentów ISW

 

12:30 Wykład „Symbole kultury rosyjskiej” (s. 119)

Wykład-prezentacja prof. Iriny Fiedotowej dla studentów filologii rosyjskiej

 

13:30 Oficjalny obiad

 

15:00 Zwiedzanie miasteczka akademickiego Kortowo

 

19:00 Oficjalna kolacja

 

8 grudnia 2017 г. (piątek)

 

9: 00 Prezentacja studentów (s. 101)

Projekty Studenckiego Koła Przekładu

Projekty Koła Slawistycznego

Spotkanie ze studentami kierunku „Komunikacja międzykulturowa w Europie”

 

10:00 Spotkanie z Dyrektorem ISW – dr hab. Joanna Orzechowską, prof. UWM oraz Kierownikiem „Instytutu Puszkina” UWM – dr hab. Iwoną Anną Ndiaye, prof., UWM

Omówienie projektów współpracy (wymiana semestralna, studia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa w Europie”, Program Erasmus+, współpraca „Instytutu Puszkina” UWM oraz PGU)

 

11:30 Spotkanie z Dziekanem Wydziału Humanistycznego UWM oraz Dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Omówienie projektów współpracy w zakresie dyscypliny historia

 

13:00 Spotkanie z Prorektor UWM – prof. dr. hab. Jerzym Przyborowskim oraz Kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej UWM – mgr inż. Anną Matejko

Omówienie projektów współpracy naukowej

 

14:00 Oficjalny obiad

 

15:00 Spacer po Olsztynie

 

18:00 Wieczór międzykulturowy

Spotkanie z absolwentem Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego

w kategorii