Prof. Oskar Blarr doktorem honoris causa UWM

prof. Blar, doktor honoris causa, UWM , Nowowiejski
Oskar Gottlieb Blarr - profesor Wyższej Szkoły Muzycznej Roberta Schumanna, niemiecki kantor, dyrygent i animator życia muzycznego pochodzący z Sędławek pod Bartoszycami otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Senat UWM przyznał prof. Blarrowi to zaszczytne wyróżnienie za działalność na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zabytków muzycznych Warmii i Mazur, popularyzowanie muzyki Feliksa Nowowiejskiego oraz za organizację życia muzycznego i aktywność na rzecz zbliżenia i porozumienia narodów niemieckiego i polskiego. Z wnioskiem o nadanie doktoratu wystąpił Wydział Nauk Społecznych UWM.

- Akt nadania doktoratu honoris causa to moment, w którym uczelnia honoruje ludzi wyjątkowych dla nauki i sztuki. Tacy ludzie są dla nas mistrzami. Tytuł ten jest zarezerwowany dla osób najwybitniejszych, z których jesteśmy dumni. Profesor Oskar Blarr to orędownik pojednania i dobrych relacji między Polakami, Niemcami i Żydami. Jego pasja to odnawianie zabytków Warmii i Mazur – mówił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM otwierając uroczystość nadania doktoratu prof. Blarrowi.

Laudację na cześć nowego doktora honoris causa wygłosił dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, z Instytutu Nauk Politycznych, promotor doktoratu prof. Oskara Blarra.

- To nie przypadek, że prof. Blarr właśnie tu, w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej uhonorowany został najwyższą godnością UWM. To właśnie tu prof. Blarr zainspirował mnie do podjęcia działań w sprawie ustanowienia roku 2016 rokiem Feliksa Nowowiejskiego – podkreślał w laudacji dr hab. Krzysztof Gładkowski. - Dzięki działalności profesora Blarra dzieła Feliksa Nowowiejskiego mogły odżyć zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. To właśnie Pan profesor w sposób szczególny zrealizował zapisy traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Pana dokonania dla współpracy między artystami z Polski i Niemiec, ratowania muzycznego dziedzictwa kulturowego nie tylko naszego regionu, wreszcie liczne utwory muzyczne dedykowane ważnym dla polskiej kultury pamięci zostały docenione – zapewnił promotor.

W wystąpieniu po odebraniu aktu nominacyjnego prof. Oskar Blarr podziękował tym wszystkim, którzy wspierali go w dziele współpracy z Polakami. Następnie profesor wygłosił wykład pt. Organy i niemiecko-słowiańska wspólnota losu.

Przedstawił w nim historię organów od wynalezienia ich w starożytnej Aleksandrii do upowszechnienia w Europie. Wyjaśnił także jak rozumiał i realizował w swoim życiu ideę wspólnoty narodów polskiego i niemieckiego.

- W 1952 r. prof. Fritz Gause z Uniwersytetu w Getyndze, jako jeden z pierwszych, odważył się, motywując to wnioskiem wyciągniętym z doświadczeń wojny postulować szukanie z Polakami wspólnego mianownika. Postawił pytanie, co trzeba robić, aby uniknąć nowej winy i nowego cierpienia. Ten wniosek i te pytania towarzyszą mi całe życie – podkreślił prof. Blarr.

W dalszej części wykładu profesor Blarr przedstawił, jak realizował to przesłanie. Odbywało się to m.in. poprzez spotkania z ludźmi, którzy inspirowali go do różnych działań. Tymi ludźmi byli Krzysztof Penderecki - wybitny polski kompozytor i muzyk, prof. Andrzej Chorosiński - muzyk z Warszawy, Lew Kopelew - pisarz rosyjski, literaturoznawca, dysydent polityczny w ZSRR, Erwin Kruk - mazurski pisarz i poeta, Anatol Herzfeld - niemiecki rzeźbiarz, malarz, plastyk oraz dyrektorzy muzeów – z Polski Janusz Cygański i z Niemiec - Walter Engel.

Ci ostatni wspierali prof. Blarra w upowszechnianiu muzyki, literatury i sztuki polskiej i niemieckiej w Düsseldorfie oraz na Warmii i Mazurach. 

- Dlaczego powinniśmy budować mosty, poszukiwać pojednania i tego, co wspólne? Ponieważ prawdziwa sztuka bardzo często wyprzedza politykę i może uczynić ją ludzką -  zaznaczył doktor honoris causa.

Nadanie tytułu doktora honoris causa UWM odbyło się 14 października w olsztyńskiej filharmonii. Uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu prof. Blarra, występ zespołu Pro Musica Antiqua oraz wystawa prezentująca prace graficzne Zbigniewa Urbalewicza z Wydziału Sztuki UWM inspirowane utworami Oskara Blarra.

Oskar Gottlieba Blarr urodził się 6 maja 1934 r. w Sędławkach pod Bartoszycami. Systematyczną edukację muzyczną rozpoczął w 1947 r. w klasie fortepianu, organów, skrzypiec i dźwięku. Studiował muzykę oraz grę na perkusji. Po ukończeniu studiów w 1961 r. objął funkcję kantora i organisty w Neanderkirche w Düsseldorfie, którą pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1999 r. Jednocześnie nieprzerwanie uczestniczył w kursach dyrygentury oraz studiował kompozycję w Wyższej Szkole Muzycznej w Hanowerze w klasie Bernda Aloisa Zimermanna, studium kompozytorskie u Krzysztofa Pendereckiego, studia w Instytucie Roberta Schumanna w Düsseldorfie w klasie Milko Kelemena i Günthera Beckera. W 1984 r. objął stanowisko docenta w Wyższej Szkole Muzycznej Roberta Schumanna w Düsseldorfie i uzyskał tytuł profesora tej uczelni.

Oskar Gottlieb Blarr jest organizatorem festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych. Jest popularyzatorem muzyki Feliksa Nowowiejskiego w Niemczech. Komponuje muzykę religijną, wokalną, wokalno-instrumentalną, instrumentalną (w tym utwory organowe). Jego twórczość związana jest z Prusami Wschodnimi. W 1984 r. nagrał płytę Krajobraz organowy Prus Wschodnich, którą wykonał na organach we Fromborku, Olsztynie, Świętej Lipce, Gietrzwałdzie, Pieniężnie, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku, Sępopolu i Jelonkach. Prawykonanie jego symfonii ku czci Emanuela Kanta pt. Na wieczny pokój odbyło się w filharmonii w Olsztynie w 2005 r. Współpracował również z olsztyńskim chórem Collegium Musicum, z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wielokrotnie gościł z koncertami w Olsztynie oraz w innych miastach województwa: Lidzbarku Warmińskim, Reszlu, Morągu, Bartoszycach, Pasymiu. Występował z programami literacko-muzycznymi do tekstów regionalnych twórców, m.in. Johannesa Bobrowskiego i Erwina Kruka.

Konsekwentnie zabiega o ratowanie organów w kościołach w Bartoszycach, Pasymiu, Barczewie, Węgorzewie, Pasłęku, a ostatnio w Kwidzynie.

Prof. Oskar Blarr jest 4. doktorem h.c. urodzonym w naszym regionie i z nim ciągle związanym. Należą do nich także historycy prof. Janusz Małłek i prof. Huber Orłowski oraz pisarz, poeta Erwin Kruk.

lek

w kategorii