Opowieść o babach pruskich

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” zapraszają na wykład dr. Mirosława J. Hoffmanna z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM „Baby pruskie. Czyli nie-genderowa opowieść o kamiennych prawdziwych facetach”.

Wykład odbędzie się 22 stycznia (czwartek) o godz. 17.00 w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – na zamku.

Wykład jest kolejnym z cyklu Warsztaty bałtyjskie, imprezy organizowanej od 2005 r. w olsztyńskim zamku – siedzibie Muzeum Warmii i Mazur. Warsztaty obejmują wykłady prezentowane przez historyków, naukowców oraz specjalistów w zakresie historii kultury ludów ziem nadbałtyckich.

w kategorii