Olsztyńskie Forum Nauki z nowym zarządem

prof. Jan Jankowski
Na odbytym 12 grudnia nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wybrano nowy zarząd Olsztyńskiego Forum Nauki.

Prezesem został prof. dr hab. Jan Jankowski, dr honoris causa, były prorektor UWM, obecnie kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM. Wiceprezesi to: prof. dr hab. Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Sekretarzem OFN jest prof. dr hab. Jerzy Wilde, kierownik Katedry Pszczelnictwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM, a skarbnikiem prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, z katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM. Członkowie zarządu to: prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, były dyrektor i założyciel Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Forum Nauki. Nowy zarząd zobowiązał się do intensywnej pracy, do wytyczenia i realizacji nowych zadań.

Kadencja władz OFN trwa 4 lata.

Olsztyńskie Forum Nauki, powstało w 1991 rok. Prezesami OFN byli w kolejności: prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Baran, prof. Jan Kotwica i prof. Wojciech Maksymowicz. OFN ma wielkie zasługi w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

opr. lek

w kategorii