Olsztyn – siedzibą Komisji Emigrantologii Słowian

Komisja Emigrantologii Słowian swoją siedzibę będzie teraz mieć w Olsztynie, a nie w Opolu. To oznaka coraz większego znaczenia UWM w badaniach nad emigracją Słowian.

W Olsztynie obradowała Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Jej obrady toczyły się (22.10.) przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej w cyklu „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”. Prezydium, siedzibę komisji, która dotychczas mieściła się na Uniwersytecie Opolskim, przeniosło do Olsztyna, zaś odpowiedzialną funkcję sekretarza powierzyło dr hab. Iwonie Annie Ndiaye, prof. UWM.

Decyzje te były uwarunkowane umacnianiem się Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Interdyscyplinarne badania nad dziejami i kulturą emigracji rosyjskiej prowadzone są w jego Zakładzie Literatur Wschodniosłowiańskich od ponad 25 lat. Obecnie w jednostce realizowany jest temat statutowy „Studia emigrantologiczne. Interpretacja – recepcja - przekład” (kierownik: I.A. Ndiaye). Wydawana jest też seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji” (red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz). Wyniki badań naukowych z zakresu emigrantologii prezentowane są także na łamach czasopisma „Acta Polono-Ruthenica” (Lista B, 13 pkt).

Z prof. Iwoną Ndiaye rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski z Radia UWM FM. Posłuchajcie!

Zlokalizowanie w Olsztynie siedziby Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów sytuuje Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej wśród najważniejszych centrów badań emigrantologicznych w Polsce. Z pewnością przyczyni się również do rozpoznawalności jednostki na arenie międzynarodowej.

W posiedzenie Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistówwzięli udział wybitni slawiści polscy i zagranicznych: prof. zw. dr. hab. Lucjan Suchanek (przewodniczący), prof. dr. hab. Franciszek Apanowicz, dr. hab. Michał Głuszkowski, prof. dr. hab. Bronisław Kodzis, prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska, dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM, dr. hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM, prof. Lola Zwoniariowa.

Na zdjęciu: członkowie Komisji Emigrantologii Słowian

Fot. B. Kozak

 

w kategorii