Olsztyn-Offenburg: współpracę będziemy rozwijać

rektor uniwersytetu w Offenburgu - stoi  i rektor UWM - siedzi
Już we wrześniu w Offenburgu odbędzie się obóz integracyjny dla studentów germanistyki UWM. To najnowsza propozycja Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów. Po prawie 3 latach przerwy doszło wreszcie do bezpośredniego spotkania partnerów z zaprzyjaźnionych miast.

W dniach 1-3 kwietnia odwiedziła Olsztyn oficjalna delegacja Offenburga, miasta-partnera Olsztyna w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Na jej czele stał Marco Steffens – nadburmistrz. Ponadto w delegacji uczestniczyli prof. Stephan Trahasch - rektor Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu ( na zdj. stoi), prof. Dietmar Kohler - dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Procesowej, prof. Christiane Zell - dziekan Wydziału Biotechnologii, dr Fabian Haitz - z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Procesowej oraz dr Alexander Burdumy – dyrektor Centrum Międzynarodowego Uniwersytetu Technicznego. W składzie delegacji znaleźli się ponadto dwaj przedstawiciele Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów - dr Wolfgang Bruder – jej prezes i prof. Winfried Lieber – członek jej zarządu.

Gości z Niemiec powitał prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM. Rektor podkreślił, że bardzo cieszy się z tego spotkania, bo doszło do niego po długiej przerwie spowodowanej pandemią, bo nie przeszkodziła w nim wojna na Ukrainie. Rektor podkreślił, że cała społeczność uniwersytecka zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy a szczególnie studenci.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Offenburgu. Mamy już 3 wspólne kierunki i wspólny projekt na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Chcemy tę współpracę rozwijać i wzmacniać. Za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnym nowym projekcie - z informatyki. Myślę też, że warto wrócić do pomysłu prof. Liebera „Uniwersytetu Europejskiego”. Zrobiliśmy już w tym kierunku pierwszy krok. Na ostatnim posiedzeniu Senatu UWM zapisaliśmy w programie kształcenie naszej Szkoły Doktorskiej, że nauka w niej będzie się odbywać w języku angielskim. Kształcenie doktorantów w języku angielskim m.in. umożliwia lepsze nawiązanie współpracy z partnerami z zagranicy, a my bardzo mocno stawiamy na umiędzynarodowienie - zaznaczył rektor.

W imieniu delegacji głos zabrał prof. Stephan Trahasch - rektor Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu. Rektor podziękował za zaproszenie i także podkreślił wagę pierwszego po prawie 3 latach bezpośredniego spotkania. Zapewnił, że Uniwersytet Techniczny bardzo sobie ceni współpracę z UWM i pragnie ją kontynuować oraz rozwijać.

- Mamy już fantastyczną współpracę w kilku obszarach i zależy nam także na tym, aby ją rozszerzać np. w zakresie badań nad sztuczną inteligencją. Możliwość kształcenia w języku angielskim w waszej szkole doktorskiej może tę współpracę znacznie ułatwić i doprowadzić do powstania „Uniwersytetu Europejskiego”, będącego przykładem dla całej Unii Europejskiej - mówił prof. Trahasch.

Głos zabrał także Marco Steffens – nadburmistrz Offenburga. Przypomniał, że partnerstwo miast zaczęło się w 1999 r. a zapoczątkowali je dr Bruder, natomiast partnerstwo uczelni zainicjował ze strony niemieckiej prof. Lieber.

- Kooperacja nauki to bardzo ważny wymiar tego partnerstwa - podkreślił nadburmistrz.

Dr Bruder był nadburmistrzem Offenburga w 1999 r. i podpisywał umowę o partnerstwie miast, a prof. Lieber wiele lat był rektorem Uniwersytetu w Offenburgu i za jego kadencji doszło do utworzenia 3 wspólnych kierunków studiów.

- Partnerstwo Offenburga i Olsztyna to część mojego życia - zapewniał Wolfgang Bruder. Dzięki Marii i Georgowi Dietrich fundacja jest w dobrej sytuacji finansowej i dlatego od wielu lat funduje stypendia. W ostatnim czasie mniej studentów brało udział w wymianie. Dlatego chcielibyśmy dzisiaj wzmocnić współpracę naszych uczelni, aby pozyskiwać nowe projekty, zachęcać studentów germanistyki - kontynuował prezes fundacji.

Wolfgang Bruder w związku z tym zamiarem wybrał się do Olsztyna z konkretną propozycją. Jeszcze w tym roku we wrześniu fundacja chce zorganizować dla studentów olsztyńskiej germanistyki obóz integracyjny, na którym spotkają się ze studentami niemieckimi.

- Może w nim wziąć udział dowolna liczba studentów, a uczestnictwo w obozie będzie dla nich bezpłatne - zapowiedział.

Po oficjalnym powitaniu i wzajemnej prezentacji delegacja niemiecka podzieliła się na 4 grupy. Każda z nich spotkała się z przedstawicielami jednego z uniwersyteckich wydziałów, czyli Geoinżynierii, Nauki o Żywności, Humanistycznego oraz Matematyki i Informatyki. W tych zespołach goście omawiali z przedstawicielami UWM dotychczasową współpracę i zastanawiali się nad nowymi jej kierunkami.

Olsztyn i Offenburg w Badenii-Wirtembergii w Niemczech są miastami partnerskimi od 1999 r. Ojcem tego partnerstwa był Georg Dietrich - filantrop z Offenburga, który w czasie stanu wojennego w Polsce przywoził do Olsztyna pomoc humanitarną. On też był inicjatorem współpracy offenburskiego Uniwersytetu Technicznego z ówczesną Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie, jedną z poprzedniczek UWM. Za liczne zasługi dla WSP i potem dla UWM i Olsztyna największą aulę na Wydziale Humanistycznym UWM nazwano Aulą Marii i Georga Dietrichów.

lek