Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Aż 196 uczniów z 40 szkół weźmie udział 8 kwietnia w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbędą się na terenie naszego Uniwersytetu

Inauguracja eliminacji odbędzie się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Dybowskiego 11 8 kwietnia o godz. 9, a eliminacje pisemne i praktyczne w salach poszczególnych wydziałów.

W bieżącym roku na szczeblu szkolnym w olimpiadzie uczestniczyło 1671 uczniów z 41 szkół średnich naszego okręgu. Do rywalizacji na szczeblu okręgowym zakwalifikowało się 196 uczniów. Co roku laureatom eliminacji okręgowych przyznajemy nagrody za 5 pierwszych miejsc w poszczególnych blokach tematycznych. W tej edycji eliminacje pisemne i praktyczne odbywają się w 9 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, gastronomia, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności i weterynaria.

TK

w kategorii