Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Już w najbliższy piątek – 11 kwietnia odbędą się w Kortowie eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Od 38 lat Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych popularyzuje wśród młodzieży wiedzę fachową z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska.

Celem Olimpiady m.in. jest:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem;

- popularyzacja i pogłębianie wiedzy dot. rozwoju rolnictwa, ekonomii i ochrony środowiska;

- szerzenie idei rolnictwa ekologicznego.

W tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu szkolnym wzięło udział 2250 uczniów ostatnich klas 44 szkół średnich naszego okręgu. Eliminacje szkolne odbyły się w 9 blokach tematycznych: architektura krajobrazu, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, leśnictwo i ochrona i inżynieria środowiska.

Po eliminacjach szkolnych, do rywalizacji na szczeblu okręgowym zakwalifikowano 142 uczniów w 6 blokach tematycznych. Uczniowie z bloków leśnictwo, ogrodnictwo wezmą udział w eliminacjach okręgowych przeprowadzanych w SGGW w Warszawie, a z bloków ochrona i inżynieria środowiska wezmą udział w eliminacjach okręgowych przeprowadzanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Eliminacje okręgowe, które wyłonią 20-osobową reprezentację na zmagania centralne, odbędą się 11 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w sali im. prof. M. Kotera, pl. Łódzki 5.

Tegoroczne eliminacje centralne organizowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie odbędą się w Zespole Szkół CKR w Nawojowej (województwo małopolskie) w dniach 6-7 czerwca 2014 roku.

 

PROGRAM eliminacji okręgowych

XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

830 – 900 – Przyjazd i rejestracja uczestników w holu budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Plac Łódzki 5 (aula im. Prof. M. Kotera).

900 – 930 – Uroczyste otwarcie eliminacji okręgowych - aula im. Prof. M. Kotera.

945 – 1045 – Eliminacje pisemne

                        Agrobiznes – Wydział Nauk Ekonomicznych,

                        Architektura krajobrazu – pl. Łódzki 3,

                        Mechanizacja rolnictwa – aula M. Kotera,

                        Produkcja roślinna –aula M.Kotera,

                        Produkcja zwierzęca – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

                        Żywienie człowieka – aula Kotera.

930 – 1030 – spotkanie nauczycieli i opiekunów z przedstawicielami firm i instytucji – możliwość uzyskania materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.

1000 – 1100 Spotkanie opiekunów

1100 – 1200 – Obiad w stołówce akademickiej.

1200 – 1600 – Eliminacje praktyczne:

11 30 -             Żywienie człowieka – Wydział Nauk o Żywności,

11 30 -            Mechanizacja rolnictwa - Wydział Nauk Technicznych,

12 00 -           Agrobiznes – Wydział Nauk Ekonomicznych,

        Architektura krajobrazu – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

        Produkcja roślinna – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

        Produkcja zwierzęca – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

16 00 – 1645      – Kolacja w stołówce akademickiej.

17 00- 1830 – Uroczyste zakończenie i podsumowanie eliminacji- aula im. M. Kotera:

w programie:

- prezentacja Uczelni,

- wystąpienie Rektora i zaproszonych gości,

- ogłoszenie wyników,

- wręczenie nagród.

w kategorii