Olimpiada wiedzy o rodzinie przepustką na studia na UWM

finaliści olimpiady wiedzy o rodzinie
Na Wydziale Teologii UWM 7 kwietnia odbyły się finały ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o rodzinie. W szranki stanęło 16 dwuosobowych zespołów uczniowskich z wszystkich województw.

Test z 30 pytaniami w I etapie, a następnie debata czekały na finalistów 6. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, organizowanej przez Wydział Teologii UWM. W zmaganiach wzięło udział 16 dwuosobowych drużyn reprezentujących wszystkie województwa. Uczniowie musieli wykazać się znajomością odpowiednich zapisów m.in. w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie prawa kanonicznego, konwencji praw dziecka oraz Konstytucji RP. Do drugiego etapu zakwalifikowało się pięć zespołów z najlepszymi wynikami testu.

- Większość pytań testowych sformułowano w postaci kazusu prawnego, czyli przykładowej sytuacji jakiegoś małżeństwa i trzeba było na podstawie znajomości przepisów prawa wybrać właściwą odpowiedź. Poziom wiedzy zawodników wydaje się z roku na rok coraz wyższy, chociaż jeszcze żaden zespół nie uzyskał więcej niż 30 pkt. W II etapie, podczas debaty zawodnicy odpowiadali na trzy pytania – informował ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia i studentów WT, wiceprzewodniczący komitetu głównego olimpiady.

W tegorocznej olimpiadzie najlepsza okazała się drużyna z woj. pomorskiego w składzie Martyna Kozikowska i Maciej Korwik. Drugie miejsce zajęła para Aleksandra Kuś i Martyna Macielak (województwo łódzkie); a trzecie Kinga Wielgus i Kacper Frączek (województwo małopolskie).

Nasze województwo reprezentowały Amelia Gadomska i Zuzanna Szajner z  II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego przy Zespole Szkół Ogolnokształcących nr 1 w Olsztynie. Dziewczęta przeszły do II etapu finałów. Niestety nie zajęły medalowych miejsc.

- Były momenty wahań, ale myślimy, że byłyśmy dobrze przygotowane. Co nas skłoniło do wzięcia udziału? Nasza nauczycielka WOS (wiedzy o społeczeństwie - przyp. red.), ale też chęć rozwoju. Odkryłyśmy wiele rzeczy z dziedziny prawa, o których nie wiedziałyśmy, np. o roli asystenta rodziny – mówią obie.

Na czym powinna opierać się szczęśliwa rodzina? - Na zrozumieniu i wzajemnym wspieraniu się, szacunku i miłości - podkreślają Amelia i Zuzanna.

 

To już 6. edycja ogólnopolskiej olimpiady popularyzującej wiedzę o rodzinie. Głównym organizatorem od pierwszej edycji jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tegoroczne finały miały uroczystą oprawę. W ubiegłym roku z powodu epidemii zmagania odbywały się w formule online. Teraz zawodnicy spotkali się w auli Wydziału Teologii. Dla młodzieży była to doskonała okazja poznania oferty kształcenia wydziału i obejrzenia cennego księgozbioru biblioteki WT.

 Etap finałowy otworzył prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, zachęcając uczestników do podjęcia studiów na UWM.

- Mamy na Wydziale Teologii kierunek studiów zajmujący się problematyką rodziny. Mamy duży, piękny Uniwersytet. Ja sam prawie 50 lat temu przybyłem do Olsztyna na studia, zostałem tu i chcę powiedzieć, że swego wyboru nie żałuję - mówił prorektor Gornowicz.

Podczas wydarzenia obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratorium oświaty, władz miasta oraz Wydziału Teologii.

Celem olimpiady jest przede wszystkim promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych. Problematyka dotyczy m.in. przygotowania do małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa, adopcji i pieczy zastępczej, praw i obowiązków rodziców, przeciwdziałania przemocy w domu, prawodawstwa dotyczącego rodziny. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali prawo do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna i socjologia realizowane na UWM.

mah

 

w kategorii