Olimpiada z dystansem

uczeń ogląda opony
Ubiegłoroczna - 44. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zaczęła się, ale nie skończyła. Przez pandemię COVID-19. A co z edycją 45.?

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to najstarsza „masowa impreza naukowa” dla młodzieży szkół średnich, w którą angażuje się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Organizatorem eliminacji okręgowych jest aż 7 wydziałów UWM: Rolnictwa i Leśnictwa, Nauk Technicznych, Nauki o Żywności, Nauk Ekonomicznych, Bioinżynierii Zwierzat, Biologii  i Biotechnologii oraz Medycyny Weterynaryjnej. Co roku przystępowało do nich na etapie szkolnym po kilka tysięcy uczniów. Olimpiada cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, bo finaliści jej szczebla okręgowego są przyjmowani w nagrodę poza kolejnością na studia związane z tematyką olimpiady, a ogólnopolskiego - na dowolnie wybrane studia. Laureaci szczebla okręgowego są ponadto zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach odpowiadających zakresom tematycznym olimpiady. Wszyscy otrzymują bogate nagrody od sponsorów, a finaliści centralni – jeszcze nagrody i stypendia Ministra Rolnictwa oraz Edukacji i Nauki.

Zakres tematyczny olimpiady jest olbrzymi i obejmuje aż 9 bloków: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo i weterynaria.

W ubiegłym roku szkolnym odbyły się tylko eliminacje szkolne, natomiast okręgowe i centralne z powodu pandemii zostały odwołane bez wyłaniania laureatów. W tym roku akademickim olimpiada powinna się odbyć się po raz 45. Czy się odbędzie?

- Raczej tak - zapewnia Teresa Kujawska, sekretarz komitetu organizacyjnego eliminacji okręgowych odbywających się na UWM. – Odbyły się już eliminacje szkolne, do których zgłosiły się 44 szkoły, ale uczestniczyło 30, co przełożyło się na 1150 uczniów, znacznie mniej niż w poprzednich normalnych latach. Były to dziwne eliminacje. W części szkół odbyły się eliminacje normalne, czyli pisemne i praktyczne, a w niektórych już tylko pisemne, bo w ich trakcie zaczęła się nauka zdalna.

Eliminacje okręgowe na UWM powinny się odbyć 16-17 kwietnia. Zakwalifikowało się do nich 146 uczniów.

- Nie wiemy, jakie wtedy będą obowiązywać przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ale sądzimy, że nawet przy takich rygorach, jak obecnie, damy radę przeprowadzić eliminacje bezpiecznie, Nie ma studentów, więc mnóstwo sal jest wolnych i możemy zapewnić uczestnikom odpowiedni dystans. Musimy to jeszcze uzgodnić z rektorem – mówi Teresa Kujawska.

Eliminacje centralne powinny się odbyć 11 i 12 czerwca. Gdzie? Tego jeszcze przez pandemię nie wiadomo. Wszyscy mają nadzieję, że sytuacja sprzed roku się nie powtórzy.

lek

w kategorii