Ogólnopolski zjazd historyków prawa

W Mrągowie odbył się XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych (13-16.09.). Tematem przewodnim były: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej.

Zjazd otworzył prof. zw. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper wyjaśniając, iż inspiracją dla wyboru  tytułu była pograniczna lokalizacja ziem, na których znajduje się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wśród przybyłych gości byli rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki, prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr UWM, Paweł Żukowski, dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Zdzisław Fadrowski, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej. Władze naszego wydziału reprezentował prof. Jerzy Kasprzak, dziekan WPiA UWM.

Obrady rozpoczęły się od sesji plenarnej, a następnie kontynuowane były w ramach odrębnych sekcji. W zjeździe wzięło udział około 160 uczestników pochodzących z 23 ośrodków naukowych w Polsce (z wyjątkiem WPiA UG), a także 7 zagranicznych, w tym: Rosyjskiej Akademii Nauk, Państwowego Uniwersytetu imienia Ivane Javakhishvili w Tbilisi (Gruzja), Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. I. Herzena w Sankt Petersburgu, Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Państwowego w Biełgorodzie (Federacja Rosyjska), Jeleckiego Państwowego Uniwersytetu im. I. A. Bunina (Federacja Rosyjska), a także Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Prawniczego im. Olega Kutafina oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Gdańską Szkołę Wyższą, pod patronatem honorowym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Gustawa Marka Brzezina. Wydarzenie zostało objęte mecenatem Spółdzielczego Instytutu Naukowego, a także Kancelarii „Kopoczyński - adwokaci i radcowie prawni". Patronem medialnym zjazdu było Radio Olsztyn.

WPiA

w kategorii