I Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Dziecięcej „Scalpellum"

W Centrum Symulacji Medycznej w Olsztynie odbędzie się dwudniowa (28-29 maja) konferencja poświęcona chirurgii dziecięcej. Z inicjatywą wyszli studenci.

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Dziecięcej „Scalpellum" jest pomysłem studentek i studentów Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinicznym Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych oraz lekarzy współpracujących z SKN Chirurgii Dziecięcej. Opiekunem Koła jest dr Michał Puliński.

- Jej celem jest wymiana doświadczeń i wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach chirurgii dziecięcej w Polsce - tłumaczą organizatorzy. - Program wydarzenia obejmuje m.in. wykłady prowadzone przez: prof. dr hab. n. med. Janusza Bohosiewicza - Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Dziecięcej, prof. dr hab. n. med. Dariusza Patkowskiego - wykładowca w najbardziej prestiżowym ośrodku szkolenia chirurgów endoskopowych IRCAD w Strasburgu we Francji i innych specjalistów.

W czasie konferencji odbędzie się też sesja prac konkursowych. Zaprezentowane zostaną prace oryginalne i opisy przypadków oraz warsztaty o tematyce chirurgicznej i z zakresu pierwszej pomocy, m.in. badanie ultrasonograficzne FAST, szycie chirurgiczne, leczenie ran.

Szczegółowy harmonogram na stronie wydarzenia:
https://fb.me/e/1lm73y3fS

Konferencja odbędzie się w Centrum Symulacji Medycznej (al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn)

Kontakt: konferencja.scalpellum@gmail.com