Odszedł abp Edmund Piszcz - doktor h.c. UWM

Dwudziestego trzeciego marca zmarł abp senior Edmund Piszcz - doktor honoris causa UWM. Był 49. biskupem warmińskim i pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim.

Ks. dr Edmund Piszcz, abp senior, doktorat honoris causa UWM otrzymał 6 maja 2014 r. za aktywną, wieloletnią działalność duszpasterską na rzecz środowiska kościelnego, za szeroką działalność naukową, akademicką, organizacyjną i społeczną na rzecz Pomorza Nadwiślańskiego oraz Warmii, Mazur i Powiśla, za aktywną i inspirującą działalność charytatywną, ekumeniczną oraz za wybitne zasługi na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Abp. Edmund Piszcz urodził się 18 listopada 1929 r. w Bydgoszczy. W 1948 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Diecezji Warmińskiej. Egzamin maturalny złożył w 1950 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 10 maja 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie i objął wikariat przy katedrze pelplińskiej oraz pełnił funkcję prefekta Collegium Marianum. Był również prefektem w Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie.

W latach 1958-62 kontynuował studia z historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1962 r. uzyskał tytuł doktora Świętej Teologii. 9 lipca 1962 r. został profesorem historii Kościoła oraz wykładowcą języka łacińskiego i niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Objął również stanowisko dyrektora miejscowego archiwum diecezjalnego. Dwa lata później otrzymał nominację na prefekta studiów seminarium w Pelplinie. Dwukrotnie studiował w Instytucie Historii Kościoła w Moguncji.

3 kwietnia 1982 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym chełmińskim. 11 listopada 1985 r. bp Piszcz otrzymał papieską nominację na administratora apostolskiego sede plena diecezji warmińskiej.

22 października 1988 r. papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji warmińskiej, a 25 maja 1992 r. pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. Funkcję tę sprawował do 2006 r.

Ważnymi wydarzeniami podczas jego posługi na Warmii było przeprowadzenie drugiego nawiedzenia diecezji warmińskiej przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i zorganizowanie Kongresu Eucharystycznego. Powołał do życia Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 1 stycznia 1987 r. bp Piszcz utworzył wikariaty biskupie w Elblągu i Ełku, z których powstały dwie diecezje - ełcka i elbląska.

Z jego inicjatywy utworzono domy Samotnej Matki w Brąswałdzie i Elblągu, a także hospicjum dla chorych w stanie terminalnym w Elblągu. Przyczynił się do budowy nowego gmachu Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” na os. Redykajny w Olsztynie. Za jego kadencji wybudowano centrum charytatywne „Caritas" w Olsztynie, ze schroniskiem dla matek z dziećmi, nowy dom biskupów warmińskich i budynek kurii metropolitalnej. Erygował 110 parafii, zreorganizował sieć dekanalną i ustanowił nowe sanktuaria.

W latach 1985–1986 wykładał historię Kościoła w Warmińskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie. W 1999 r. został pierwszym Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Abp. Edmund Piszcz pełnił wiele funkcji w episkopacie Polski. Przewodniczył Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, był krajowym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, członkiem Rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, przewodniczył Radzie ds. Migracji, Turystyki, Pielgrzymek oraz zespołowi ds. kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Był członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i zespołu ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, przewodniczącym sekcji Historyków Kościoła.

Był wielokrotnie odznaczany. Miał honorowe obywatelstwo Kętrzyna i Lidzbarka Warmińskiego.

Red.

w kategorii