Od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej w ramach obchodów XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat: „Od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach” w ramach obchodów XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja odbędzie się 9 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w UWM, ul. Prawocheńskiego 9, s. 2A

Komitet naukowy i organizacyjny

Przewodnicząca komitetu naukowego
dr hab. Joanna Maria Garbula, prof. UWM

Sekretarze
dr Kinga Lisowska
dr Maria Radziszewska
dr Aldona Zakrzewska

Sekretarze ds. informatyki
dr inż. Tomasz Nowakowski
mgr inż. Henryk Prus
mgr Radosław Batożyński

w kategorii