Ochrona praw konsumenta. Konferencja na Wydziale Prawa i Administracji

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz studenckie koło naukowe postępowania administracyjnego zapraszają 15 lutego na konferencję dotyczącą praw konsumenta.

Ogólnopolska konferencja Ochrona praw konsumenta- wyzwania i rozwiązania odbędzie się 15 lutego (piątek) w Centrum Konferencyjnym UWM.

w kategorii